Lietuviškos sutartinės skamba Kanadoje

Lietuvaitė JURGITA ŽVINKLYTĖ ir MATTI PALONEN, Kanados suomių kilmės liaudies muzikos žinovas, atlieka neįprastą misiją Toronte. Tyrinėdami lietuvių ir suomių senovinio dainavimo, liaudies muzikos tradicijas ir sąsajas, abu siekia supažindinti kanadiečius su šiomis senosios...

Pokalbis su rašytoju Antanu Šileika 

Europos sąjungos knygų klubas Otavoje vasario 9 d. 6 v.v. kviečia į nuotolinį susitikimą su Kanados lietuvių kilmės rašytoju ANTANU ŠILEIKA. Susitikimą rengia Lietuvos ambasada Otavoje. Skaitytojai kviečiami aptarti Antano Šileikos romaną “Pogrindis”, parašytą...

Mūsų bendruomenės žmonės 

Kas išlieka atmintyje Treji koronaviruso pandemijos metai pakeitė mūsų gyvenimą. Karantinas ir jo draudimai, ribojimai, mūsų pačių savisaugos jausmas privertė atsitolinti nuo viešosios erdvės, daugelio ryšių, draugysčių ir darbų, tiksliau, perkelti juos į kompiuterio ar...

Vasaros vaišių stalui

Pandemijos draudimai atėmė iš mūsų galimybę kviestis draugus ar kaimynus į svečius, palepinti juos naminėmis vaišėmis. Su viltimi laukiame, kada išnyks visi bendravimo ribojimai ir vasaros metu galėsime susitikti prie bendrų vaišių stalo. O...
Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui

Susitikimas su rašytoja Laima Vince

TORONTAS. Sausio 12 dieną Toronto Lietuvių Namuose įvyko susitikimas-pokalbis su lietuvių kilmės JAV rašytoja Laima Vince (Sruoginis). Aušra Karkienė susirinkusiems pristatė viešnią ir jos kūrybinę biografiją. Laima Vincė - prozininkė, poetė, dramaturgė, vertėja, kūrybinio...

Ryčio Daukanto karikatūros – tobulas žanras kūrybiškai išreikšti idėją

Karikatūra – platus žanras, tai ne tik šaržuotas žmogaus portretas. Karikatūra gali būti ir papasakota istorija, ir kūrybiškai išreikšta idėja. Kasdien skaitytoją pasiekiančios ryškiausios aktualijos ir politikos naujienos žiniasklaidoje iliustruojamos karikatūromis. Tai tarsi naujienos vizualinė...

Netflix filme – lietuvių aktorius

Vos pasirodęs ekranuose Netfix serija “Karalienės gambitas" ("The Oueeen’s gambit”) sulaukė didelio pasisekimo, o metams baigiantis daugelis kino kritikų renka šį filmą į geriausųjų 2020 serialų ir laidų dešimtuką. Amerikiečių kurtame seriale pasakojama dramatiška jaunos...

Pagerbtas išeivijos „skausmo skulptorius“

Taip Lietuvoje gimusį ir Kanadoje gyvenusį skulptorių Jokūbą Dagį pavadino Algirdas Butkevičius savoapybraižoje apie šio menininko gyvenimą ir kūrybą. Vyresnioji išeivijos karta Kanadoje, o ypač Toronte, dar prisimena šį skulptorių ir jo kūrybą, kuri...

Paroda Toronte Immersive Van Gogh

Iki spalio 12 dienos dar galite suspėti aplankyti neįprastą reginį  “Immersive Van Gogh Exhibition”, šviesomis ir muzika pasakojantį apie įžymaus olandų dailininko Vincent van Gogh (1853-1890) kūrybą. Tai tarsi netradicinis vieno iš populiariausių pasaulyje dailininkų...

Velykinių vaišių stalui

Šaltiena - populiarus Rytų Europos valgis, kuris dažnai puošia šventinį Kalėdų arba Velykų stalą. Gardžią ir tvirtai sustingstančią šaltieną išvirti nesunku, tereikia tinkamai pasirinkti mėsą bei leisti jai lėtai ir ilgai virti. Dalinuosi patarimais!                                                               ...

Naujausios žinios

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]
X