Mozaika II – rudeninė meno šventė

ADVERTISEMENT

Spalio 14 dieną Toronto Prisikėlimo parapijos didžioji salė ir kavinė vienam vakarui tapo spalvinga paveikslų galerija. Čia vykusiam jau antrajam tyliajam aukcionui Mozaika II jo rengėjai surinko keletą šimtų įvairių dailės darbų iš privačių kolekcijų ar padovanotų bendruomenės žmonių. Sienas puošė įvairaus dydžio ir įvairiausių dailininkų tapybos ir grafikos  paveikslai. Šalia Lietuvos meno klasikų A.Galdiko, V. Valiaus darbų buvo iškabinti ir bendruomenei pažįstamų dailininkų K.Manglico, Petrikonio, tekstilininkės  A.Vaitonienės ir daugelio kitų daugiau ar mažiau žinomų ar netgi visai nežinomų autorių kūriniai. Aukciono parodoje galima buvo įsigyti ir keramikos, tekstilės ar medžio skulptūrų. Labai spalvinga ir patraukli buvo jaunųjų bendruomenės dailininkų darbų paroda. Juos kūrybiniam darbui sutelkė dailininkė Snaigė Šileikienė, surengusi nemokamas dailės pamokas  jaunimui dar prieš aukciono pradžią, kas žino, gal ne vienam iš jų ši pamoka tapo savo talento ar bent pomėgio atradimo valanda, paskatinimu kūrybai.

Šis menui ir dailei skirtas renginys suteikė malonių akimirkų kiekvienam  dalyviui. Kam užteko atkaklumo  varžytis dėl savo pasirinkto dailės kūrinio, vakarui baigiantis jį galejo įsigyti. Kitiems tai buvo proga pasižvalgyti ir susipažinti su meno kūrybos įvairove, įsigyti savo karikatūrą, pabandyti laimę loterijoje. Dar kitiems buvo smagu pabendrauti su draugais prie vyno taurės ir užkandžių vaišių, kuriomis vaišino  išradingos parapijos šeimininkės. Joms ir visiems tyliojo aukciono rengėjams turime padėkoti už jaukų ir turiningą rudens vakarą.

DAINOS PUTERIENĖS nuotraukose – tyliojo aukciono Mozaika II  akimirkos: