Paminėta Lietuvos narystė Europos sąjungoje

Advertisement
parama

Lygiai  prieš 15 metų gegužės 1-ąją Lietuva vieningu balsavimu tapo pilnateise Europos sąjungos valstybe. Ši politiškai svarbi sukaktis gegužės 1 d. paminėta iškilmėmis Vilniuje, Daukanto aikštėje.

Lietuvos kariai prie Prezidentūros rūmų iškilmingai pakėlė Lietuvos ir ES vėliavas, sugiedoti abu Lietuvos ir Europos sąjungos himnai. Susirinkusius vilniečius ir miesto svečius, užsienio valstybių diplomatus, jaunimą  pasveikino prezidentė D.Grybauskaitė, seimo pirmininkas V.Pranckietis ir Lietuvos užsienio reikalų ministeris L.Linkevičius. Savo sveikinimo kalbose jie priminė, kokias permainas per 15 metų atnešė Lietuvos narystė Europos sąjungoje.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė S. Daukanto aikštėje dalyvavo oficialiame Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15 metų jubiliejaus minėjime ir šventėje šalies žmonėms

ES, kuriai šiuo metu priklauso 28 valstybės, buvo sukurta 1992 m. pasirašius Mastrichto sutartį. 2004 m. drauge su mūsų valstybe į Bendriją buvo priimtos Estija, Latvija, Kipras, Čekija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Kaip skelbia EK atstovybė Lietuvoje, nuo 2003 m. Lietuvos BVP (bendrasis vidaus produktas) vienam gyventojui padidėjo 31%, palyginti su ES vidurkiu. 2004-2020 m.m. Lietuvoje bus investuota 18,1 bln. eurų Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų. Prezidentė pažymėjo, kad Lietuvos gyventojai, būdami Bendrijos dalimi, yra laisvi keliauti, mokytis, būti bet kurioje europinėje valstybėje, nes „tai mūsų bendra šeima ir bendra teisė“. Kartu su kitomis 18 valstybių Lietuva dalinasi bendra valiuta ir jau baigiama užmiršti, ką reiškia pinigų keitimas, keliaujant po Europą. Nebesame „energetinė sala“.Šiandien elektros jungtimis Lietuvos tinklai sujungti su Švedija ir Lenkija, dujos perkamos per Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, daugiau nei ketvirtadalį energijos gaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Šiandien jau esame pajėgūs ne tik prašyti pagalbos iš Europos, bet ir skirti  savo indėlį – tą puikiai įrodė sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai 2013 metais ir lyderystė, plėtojant ryšius su ES rytiniais partneriais.

Lietuva jau ne vienerius metus pirmauja pagal pasitikinčių Europos sąjunga piliečių skaičių. Beveik du trečdaliai apklaustųjų teigia pasitikintys ES. Lietuviai taip pat yra vieni iš labiausiai proeuropietiškų žemyno gyventojų. Net 71% apklaustųjų į ES ateitį žiūri optimistiškai.

Pasibaigus oficialiai iškilmei, Daukanto aikštėje prie Prezidentūros  surengtas šventinis koncertas, kurį pradėjo Lietuvos atstovas šių metų Eurovizijoje Jurijus Veklenko. Šis koncertas – oficialios Lietuvos dainininko palydėtuvės į gegužės 14 d. Izraelyje prasidėsiantį dainų konkursą. Šia proga šventiniai renginiai vyko ir kitose Lietuvos miestuose.

Ceremonijoje buvo iškilmingai pakeltos Lietuvos ir ES vėliavos, skambėjo Lietuvos ir ES himnai. Sveikindama Lietuvos žmones, šalies vadovė pabrėžė, kad prieš 15 metų mes sugebėjome grįžti į Europos šeimą ir tapti matomi, girdimi bei pripažinti. Prezidentės teigimu, Europa mums davė labai daug – pasitikėjimo, pagarbos, gebėjimo augti ir vystytis, rūpintis savo žmonėmis. O tai, kaip šiuo potencialu pasinaudojame, priklauso tik nuo mūsų pačių. Niekas kitas negali mums diktuoti, kaip turime gyventi, tik padėti. Pasak valstybės vadovės, mes turime daug teisių – keliauti, mokytis kur tiktai norime, būti bet Šventėje prie Prezidentūros vyko išskirtinis koncertas. Jį su savo daina „Run With the Lions“ pradėjo Lietuvos atstovas šių metų „Eurovizijoje“ Jurijus Veklenko. Čia įvyko ir oficialios jo palydėtuvės į gegužės 14 d. Izraelyje prasidėsiantį geriausios Europos dainos konkursą. Prezidentė J. Veklenko įteikė valstybės Trispalvę ir palinkėjo, kad ji atneštų sėkmę. Vilniečiams ir sostinės svečiams taip pat koncertavo grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.

Prezidentės spaudos tarnyba

Nuotraukose iš Lietuvos spaudos  –  minėjimo  iškilmės Vilniuje, Daukanto aikštėje, akimirkos: