Tikėjimui ir laisvei pašvęstas gyvenimas

Ses. Nijolė Felicija Sadūnaitė (1938-2024) Šią savaite Lietuva atsisveikino su nepaprastą  asmenybe - ses. Nijolę Feliciją Sadūnaitę, vienuole, pasipriešinimo sovietiniam...

Užuojauta

A.A. prelatui JONUI STAŠKEVIČIUI, ilgamečiam mūsų dvasiniam globėjui iškeliavus į amžiną poilsį, nuoširdžiai užjaučiame brolį kun. Vytautą, brolį dr....

In memoriam Prelatas Jonas Staškevičius

Prelatas Jonas Staškevičius (1936 - 2023) Metams baigiantis, Kanados lietuvių bendruomenė ir dvasininkija į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių...

A.a. Elena Gudinskienė (1925.09.6 – 2023.10.31)

Paskutiniąją spalio dieną mirė Hamiltono lietuvė Elena (Naujokaitytė) Gudinskienė. Šeima ir lietuvių bendruomenė neteko savo narės, daugelį dešimtmečių įvairiais...

In memoriam Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronett

Spalio 30d., eidama 101-uosius metus, JAV, Niujorke, mirė gydytoja Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto, JAV lietuvių veikėja, partizano Juozo Lukšos-Daumanto žmona. Bražėnaitė gimė...

Naujausios žinios

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X