Užuojauta

A.A. prelatui JONUI STAŠKEVIČIUI, ilgamečiam mūsų dvasiniam globėjui iškeliavus į amžiną poilsį, nuoširdžiai užjaučiame brolį kun. Vytautą, brolį dr....

In memoriam Prelatas Jonas Staškevičius

Prelatas Jonas Staškevičius (1936 - 2023) Metams baigiantis, Kanados lietuvių bendruomenė ir dvasininkija į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių...

A.a. Elena Gudinskienė (1925.09.6 – 2023.10.31)

Paskutiniąją spalio dieną mirė Hamiltono lietuvė Elena (Naujokaitytė) Gudinskienė. Šeima ir lietuvių bendruomenė neteko savo narės, daugelį dešimtmečių įvairiais...

In memoriam Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronett

Spalio 30d., eidama 101-uosius metus, JAV, Niujorke, mirė gydytoja Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto, JAV lietuvių veikėja, partizano Juozo Lukšos-Daumanto žmona. Bražėnaitė gimė...

Mirties pranešimas

A.a. Aldona Kybartas Aldona, eidama šimtuosius metus, ramiai mirė Aston Gardens namuose, Floridoje. Ji paliko jaunesnes seseris Filomeną Masalas (Supronas)...

Naujausios žinios

X