Užuojauta

Pasaulio lietuvių bendruomenė liūdi netekusi ilgamečio savo kolegos, buvusio Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nario, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų...

In Memoriam a.a. prel. EDMUNDAS PUTRIMAS

In Memoriam A.a. prel. EDMUNDAS PUTRIMAS (1959 – 2022) Liūdna žinia apie prelato Edmundo Putrimo netektį greitai apskriejo visą pasaulį. Jis...

Mirties pranešimas

Joana Kirkilionienė (Kilikauskytė), sulaukusi 95-erių metų, ramiai mirė Brantford General ligoninėje 2022 m. rugsėjo 9 d. A.a. Joana buvo...

Mirties pranešimas – A.a. Aldona Kutka

A.a. Aldona Kutka (1930 – 2022) Š.m. rugsėjo 11 d., sulaukusi  gražaus 92 metų amžiaus, Aldona Kutka iškeliavo į amžinybę...

In Memoriam Helen Juodvalkis

Helen Juodvalkis ramiai iškeliavo į amžinybėn š.m. liepos 28 d. Waterloo, Parkwood menonitų slaugos namuose, sulaukusi 91-erių metų amžiaus....

Naujausios žinios

X