Mirties pranešimas  

A.a.Irena Birštonas (Dambrauskas) 1933.06.01.- 2022.06.30 Irena Birštonas, sulaukusi 89-erių metų, apsupta savo artimųjų, birželio 30 dieną Barrie, Simcoe hospice, iškeliavo į...

In Memoriam 

  A.a. Jonė Žitkauskienė (1923.VI.15 - 2022.V.16)  Š.m. gegužės 16 diena mirė mūsų brangi mama, močiutė ir pro močiutė Morgan Place...

Užuojauta

Dėl Tėvelio a.a. Aloyzo Liaugaudo mirties (Lietuvoje) nuoširdžiai užjaučiame tevzib.com tinklalapio redaktorę Akvilę Minkevičienę, jos šeimą ir artimuosius. Kanados lietuvių...

Užuojauta dėl a.a. A.R.Narušienės

Amžinybėn iškeliavus dr. REGINAI NARUŠIENI - ilgametei JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjai, Valdovų rūmų mecenatei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkei....

In memoriam Reginai Gytei Narušienei (1936-2022)

Vieno gyvenimo darbai, skirti Lietuvai ir lietuvybei Balandžio 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, sulaukusi  85-erių metų, mirė teisininkė, buvusi...

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]

Naujausios žinios

X