A.a. Marytė Kandižauskienė (1923-2020)

Gruodžio 24 d. netekome lietuvių bendruomenės narės Marytės Kandižauskienės. Sulaukusi 97-erių metų amžiaus, ji mirė Otavos General ligoninėje. Marytė...

Neeilinio mokslininko netektis

Viktoras Algirdas Sniečkus (1937-2020) Metams baigiantis  mus pasiekė žinia apie dar vieną netektį. Queen‘s universiteto bendruomenė pranešė, kad gruodžio 18...

In memoriam Algimantui Zolubui

Algimantas Zolubas (1933-2020) Po ilgos sunkios ligos mirė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungosnarys,  ilgametis leidinio „Varpas“ redaktorius, TS-LKD, Lietuvos Sąjūdžio narys...

Ernestas Steponas (1932.I.15- 2020.XI.28)

Dėl Ernesto Stepono mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir visus artimuosius. Ernestas Steponas daugelį metų buvo veiklus Toronto Lietuvių namų valdybos...

Irena Veisaitė – gyvenimo šviesos nešėja

In memoriam Lietuvoje gruodžio 11 d., eidama 93-iuosius metus, mirė teatrologė, literatūrologė, žmogaus teisių aktyvistė Irena Veisaitė (1928 -...
X