Užuojauta

ADVERTISEMENT

A.A. prelatui JONUI STAŠKEVIČIUI, ilgamečiam mūsų dvasiniam globėjui iškeliavus į amžiną poilsį, nuoširdžiai užjaučiame brolį kun. Vytautą, brolį dr. Romą su šeima, seserį Valentiną Baliūnienę su šeima ir visus artimuosius, liūdime kartu su Jumis.

Šiluvos M.Marijos Londono (Ontario) lietuvių katalikų bendrijos parapijiečiai