In memoriam Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronett

ADVERTISEMENT

Spalio 30d., eidama 101-uosius metus, JAV, Niujorke, mirė gydytoja Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Paronetto, JAV lietuvių veikėja, partizano Juozo Lukšos-Daumanto žmona.

Bražėnaitė gimė 1923 m. rugpjūčio 26 d. Utenoje, Lietuvoje baigė mokyklą, studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete. 1943-aisiais pasitraukė į Vokietiją, gyveno pabėgėlių stovyklose. Vėliau persikėlė į Austriją, kur baigė mediciną, tapo gydytoja.

Lukša ir N. Bražėnaitė susipažino Paryžiuje 1948 m., kai partizanas slapta mokėsi prancūzų žvalgyboje. 1950 m. liepos 23 d. juos sutuokė prelatas Mykolas Krupavičius. Po poros mėnesių J. Lukša grįžo į okupuotą Lietuvą tęsti kovą už šalies laisvę. J. Lukša pokariu buvo vienas iš Lietuvos partizanų vadų, kelis kartus prasiveržęs į Vakarus perduoti žinią apie kovojančią Lietuvą. Jis žuvo patekęs į pasalą per susišaudymą 1951 metų rugsėjį Garliavos apylinkėse, netoli Kauno.

N.Bražėnaitė apie vyro žūtį sužinojo tik po šešerių metų. Persikėlusi gyventi į Niujorką, dirbo gydytoja, parašė atsiminimų knygą, dalyvavo Niujorko lietuvių bendruomenės gyvenime, domėjosi ir palaikė ryšius su Lietuva.