Priklausome dainuojančiai genčiai (Cantor Lituanus)…

Per dešimtmečius jau įpratome Toronto lietuvių bendruomenės švenčių, minėjimų progomis klausytis Toronto Prisikėlimo parapijos lietuvių mišraus “Volungės” choro dainų, laukiame tradicinių kalėdinės muzikos koncertų,...

Sėkmingi „Paramos“ metai

Pati seniausia ir sėkmingiausioji lietuvių įsteigta finansinė įstaiga Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvas kovo pradžioje jau 72-ąjį kartą susirinko į tradicinį metinį susirinkimą. Gausiai susirinkusiems...

Registruokitės balsavimui Kanadoje

Maloniai kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti gegužės 12 d. referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose. Rinkėjai, užsiregistravę balsuoti Prezidento rinkimuose, bus laikomi...

Šimtmečio balsų koncerte Toronte – Montrealio lietuvių choras “Balsas“

   MUZIKĖ KRISTINA KLIORYTĖ, Montrealio lietuvių choro “Balsas” vadovė pasakoja apie pasirengimą Lietuvos Dainų šventei ir būsimą koncertą Toronte Mus vienija daina Šiais metais pirmą...

Kanada atsisveikina su buvusiu valstybės vadovu

Brian Mulroney (1939- 2024) Buvęs ilgametis Kanados ministras pirmininkas B. Mulroney vasario 29, ketvirtadienį, būdamas 84 metų, mirė Palm Beach (Florida, JAV) ligoninėje. Kanados ministras pirmininkas...

Kelionė per Atlantą kartu su Aurimu

Į šia tikrai įspūdingą kelionę, nesvarbu, kad tik ekrane, mus pakvietė Toronto Kanados Lietuvių bendruomenė, surengusi vasario 25-ąją  TIFF Lightbox kino teatre tikrai neeilinį...

Kartu su Ukraina iki pergalės

Vasario 24 dieną įvairiais protesto renginiais buvo paminėta Rusijos karo Ukrainoje antrųjų metinių diena. Septyniuose pasaulio žemynuose, 65 pasaulio valstybėse, 700 miestų tūkstančiai susirinkusiųjų...

Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Otavoje

Vasario 16 d. Lietuvos ambasados iniciatyva Otavoje, Fairmont Château Laurier salėje buvo iškilmingai paminėtos 106-osios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo metinės. Renginyje dalyvavo užsienio šalių diplomatai,...

Filmas apie neeilinę kelionę per Atlantą

Dar galite suspėti pamatyti naujo lietuvio dokumentinio filmo Kanadoje premjerą. Sekmadienį, vasario 25 d., Toronto kino teatre TIFF Lightbox Cinema bus rodomas kino filmas...

Naujausios žinios

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X