Labdaros savanorių velykinės dovanos

Kaip nesibaigiantis dėmesio, meilės ir atjautos šaltinis, dar kartą karta pries šias šv.Velykas Dirmantu-Groen in t' Woud šeima, Prisikėlimo parapijos parapijiečiai ir kaimynystėje gyvenančios...

Trečiasis verslo forumas vyks Čikagoje

Š.m. birželio 7-8 dienomis kviečia Šiaurės Amerikos lietuvių ir Lietuvos verslo forumas (NALB - North American Lithuanian Business Forum) Trečiąjį kartą rengiamas forumas padeda stiprinti...

Otavos turizmo mugėje – pažintis su Lietuva

2023 m. balandžio 1–2 d. Lietuvos ambasada Kanadoje dalyvavo 26-tą kartą Otavoje vykusioje turizmo parodoje „The Travel and Vacation Show“. Ambasados stendui įrengti buvo panaudoti...

Šventėme Lietuvos laisvę

Kovo 26-osios, sekmadienio popietę, Anapilio sodybos salėje Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės valdyba surengė šventinį abiejų Lietuvai svarbių nepriklausomybės datų - Vasario 16-osios ir...

Dalyvaukime velykinių margučių parodoje

Šv. Velykos jau ne už kalnų! Viena iš gražiausių ir neatsiejamų šios šventės tradicijų - kiaušinių marginimas. Kviečiame visus Kanados lietuvius, puoselėjant šią gražią tradiciją, marginti...

Dalia Henke: labai svarbu yra stiprinti pilietišką diasporą

Pokalbyje su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke apie atsinaujinusios PLB valdybos tikslus, referendumą dėl pilietybės ir planuojamus renginius, skirtus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 65-mečiui...

Tikėjimas Ukrainos pergale išsakytas muzika

Gera pastebėti, kad dvi svarbios istorinės datos - Vasario 16-ji ir Kovo 11-oji - yra tapusios lietuvių asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo prasmingomis šventėmis. Šių...

Kovo 11-osios šventė Kanadoje

Lietuvos Nepriklausomybės  atstatymo 33-ųjų metinių proga kovo 11 d. Toronto lietuviai kartu su  Lietuvos ambasadoriumi  D.Skusevičiumi  įsiamžino Toronto centrinėje Nathan Phillips aikštėje, kitą dieną...

Grįžtame į vasaros laiką

Neužmirškime - kovo 11-osios vakare arba kovo 12 d. ankstyvą rytą pasukime laikrodžio rodyklę 1 val. Į priekį - sugrįžtame į vasaros laiką.

Koncertas ir programa skirta paminėti Kovo 11-ąją ir Lietuvių Bendruomenės įsteigimo 70-metį

Maloniai kviečiame visus kartu paminėti LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ ir KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ĮSTEIGIMO 70- METĮ Renginio programa: KONCERTAS "KARTU IKI PERGALĖS" Koncerte dalyvaus Toronto lietuvių ir latvių...

Naujausios žinios

X