Sėkmingi „Paramos“ metai

ADVERTISEMENT

Pati seniausia ir sėkmingiausioji lietuvių įsteigta finansinė įstaiga Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvas kovo pradžioje jau 72-ąjį kartą susirinko į tradicinį metinį susirinkimą. Gausiai susirinkusiems kooperatyvo nariams apie praėjusių metų finansinės veiklos rezultatus pranešimus perskaitė Tarmo Lobu, kredito kooperatyvo generalinis direktorius, ir Tomas Kuras, „Paramos“ kredito kooperatyvo valdybos pirmininkas. Abu pranešėjai pasidžiaugė, kad praėjusieji metai finansinei įstaigai buvo sėkmingi. Aktyvų kiekis išaugo iki 570mln. dolerių, ikimokestinis pelnas priartėjo prie 9 mln. dol. O nepaskirstytos pajamos vos per penkerius metus padvigubėjo iki 43 mln dol. Pagirtinas ir kitas rodiklis – pagal įvertinto turto riziką „Paramos“ reguliuojamas kapitalas pasiekė rekordinę 19,3 % aukštumą. Tai patikimas pagrindas tolesniam kooperatyvo veiklos gerinimui  ir augimui.

Abu pranešėjai pabrėžė, kad kooperatyvas, siekdamas gerų finansinių rezultatų, puikios aptarnavimo kokybės, spartaus  bankininkystės naujovių diegimo, neužmiršta ir lietuvių bendruomenės poreikių ir bendradarbiavimo. “Paramos” darbuotojai patys aktyviai dalyvauja  bendruomenės renginiuose, taip pat kooperatyvas finansiškai remia įvairius renginius ir atskirų organizacijų veiklą. Praėjusiais metais “Parama” įvairioms lietuvių organizacijoms- jaunimo, sporto, kultūros, pensininkų,lituanistinio švietimo ir kitiems poreikiams paskyrė 178,450. Aštuoniems lietuvių kilmės studentams skirtos tradicinės paramos stipendijos.

Praėjusiais metais Toronto Star skaitytojai išrinko ir pripažino “Paramos” kredito kooperatyvą geriausia šios grupės finansine institucija ir skyrė garbingą “Readers’ Choice Platinum Award.”

Nidos Nausėdas ntrs.