Lietuvos nepriklausomybės minėjimas Otavoje

Bendra nuotrauka su Kanados lietuvių bendruomenės vadovais, Otavos, Toronto, Monrealio lietuvių bendruomenių atstovais
ADVERTISEMENT

Vasario 16 d. Lietuvos ambasados iniciatyva Otavoje, Fairmont Château Laurier salėje buvo iškilmingai paminėtos 106-osios Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo metinės. Renginyje dalyvavo užsienio šalių diplomatai, Kanados parlamento atstovai, Kanados lietuvių bendruomenės vadovai, lietuvių bendruomenių Otavoje, Toronte, Montrealyje atstovai, Lietuvos Respublikos garbės generaliniai konsulai Toronte ir Montrealyje, Lietuvos gynybos atašė ir gynybos atašė pavaduotojas Kanadai.

Team Lithuania in Canada – ambasados kolektyvas, kartu su LR gynybos atašė ir gynybos atašė pavaduotoju Kanadai, LR garbės generaliniais konsulais Toronte ir Monrealyje

Renginio svečius sveikinęs ambasadorius Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius pabrėžė, kad „švęsdami Nepriklausomybę privalome nuolat prisiminti, kad Ukrainoje šiuo metu vyksta laisvės kova ir kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie šios drąsios šalies pergalės”.

Renginio metu Montrealio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daivai Jaugelis buvo įteiktas os garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”. Estijos bendruomenės Kanadoje vadovai ambasadoriui Dariui Skusevičiui įteikė aukščiausią organizacijos apdovanojimą už Baltijos šalių bendruomenių telkimą bendrai veiklai.

                                                            LR ambasados Kanadoje inf. ir ntrs.

Su Ukrainos ambasadore Kanadoje
Su Kanados Parlamento nariais
Su Estijos ambasadoriumi ir Estijos bendruomenės Kanadoje vadovais
Šakočiai – būtinas šventės atributas