Vilniuje – pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas

ADVERTISEMENT

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu Pasaulio lietuvių metams paminėti rengia pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje 2019 m. gegužės 5-7 dienomis.

Projekto tikslas – kultūrine veikla prisidėti prie Pasaulio lietuvių rašytojų tautinio tapatumo išsaugojimo, gyvo ryšio su tėvyne išlaikymo ir Lietuvos gerovės kūrimo per diasporos kultūros profesionalų dalimąsi žiniomis, patirtimis ir socialiniais ryšiais.

Šiame suvažiavime kviečiame dalyvauti įvairiose šalyse gyvenančius ir kuriančius lietuvius ir lietuvių kilmės rašytojus.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, buvę istoriniai Vileišių rūmai, kuriuose vyks būsimojo Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimo renginiai

Norinčius šiame forume dalyvauti prašome registruotis adresu [email protected]. ir [email protected]. Registracija pratęsiama iki 2019 metų vasario 1d.

Registracijoje prašome pateikti trumpą savo biografiją (apie 500 – 600 spaudos ženklų) (lietuvių ir/arba anglų kalba), įtraukiant šią informaciją:
1. Pavardė, vardas,
2. Gimimo metai ir gimimo vieta
3. Išsilavinimas
4. Dabartinė gyvenamoji vieta ir darbovietė
5. Kūrybos pristatymas; kūrybos temos ir problemos
6. Publikacijos
7. Įvertinimai
8. Internetinė svetainė (jei yra)

Taip pat pridėti savo kūrybos tekstų / eilėraščių (1-3 psl.) atrankai, pažymint kūrinio pavadinimą, sukūrimo metus ir kokiame leidinyje spausdinta.

Vilniaus senamiestyje, Literatų gatvės sienose dailinininkai atminimo plokštelėse įamžina lietuvių kūrėjus –poetus ir rašytojus

Į pirmąjį Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą planuojama pakviesti apie 50 diasporos rašytojų. Atrankos komisija, sudaryta iš 6 narių (po du iš Rašytojų sąjungos narių, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ekspertų ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų) iki 2019 metų vasario 20d. iš laiku užsiregistravusiųjų atrinks 50 rašytojų – būsimų forumo dalyvių. Bus parengtas ir forumo metu pristatytas jų kūrybos almanachas. (Forumo organizatoriai dalyvių kelionės išlaidų negalės padengti, bet mielai parašys oficialų kvietimą Jus remiančiai ar deleguojančiai institucijai).

Numatoma suvažiavimo programa:
Gegužės 5d.: Renginio atidarymas, priėmimas Lietuvių literatūros ir tautosakos institute – Petro Vileišio rūmuose (Antakalnio g. 6)
Gegužės 6d.: Kultūrinė programa. Galimas apsilankymas prezidentūroje. Vakare – pasaulio lietuvių rašytojų kūrybos almanacho pristatymas ir skaitymai (I dalis) Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6)
Gegužės 7 d.: Klasikos skaitymai. Renginys skirtas Juozui Tumui –Vaižgantui (2019-ieji – J.T. Vaižganto metai) Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Vakare – pasaulio lietuvių rašytojų kūrybos skaitymai Rašytojų klube (II dalis). Susitikimas su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais. Baigiamasis Forumo vakaras.

Jūratė Caspersen,
PLB Kultūros komisijos pirmininkė