Laikraštis „The New York Times” ypatingą dėmesį skyrė Rūtos Šepetys romanui

ADVERTISEMENT

„The New York Times” laikraštis birželio 14-osios laidoje išspausdino straipsnį apie tris naujai pasirodžiusius romanus, parašytus paaugliams. Visi romanai vyksta Antrojo pasaulinio karo metu. Tarp romanų yra minimas naujas Rūtos Šepetys romanas ,”Salt to the Sea.”

Straipsnio autorė Alexandra Alter pastebi, kad pastaruoju metu pasirodė nemažai jaunimui skirtų romanų, kuriuose grožinės literatūros kalba atpasakoti įvykiai, susiję su Antruoju pasauliniu karu. Straipsnis išskiria tris romanus: „Girl in the Blue Coat” (Mergaitė mėlynu paltu), autorė Monica Hesse; ,”The Boy at the Top of the Mountain” (Berniukas kalno viršūnėje), autorius John Boyne; ,”Salt to the Sea” (Jūros druska), autorė Rūta Šepetys. Straipsnis iliustruotas romanų viršelių ir visų trijų autorių nuotraukomis.

A. Alter trumpai atskleidžia Rūtos Šepetys romano turinį apie pabėgėlių traukimąsi nuo rusų okupacijos Rytprūsiuose 1945 metais ir laivo „Wilhelm Gustloff” tragediją. Straipsnis paaiškina, kaip autorė šiam romanui kelis metus rinko medžiagą. Ir cituoja autorė, kodėl ji rašo paaugliams. Rūta Šepetys teigia, kad istorija, pasakojama grožinės literatūros kalba, paaugliams yra patraukli, nes paaugliai turi labai ryškią teisingumo nuojautą.

„Draugo” Inf

Skaitykite straipsnį čia:

Novels Bring World War II to Life for a New Generation

The_New_York_Times_logo

By ALEXANDRA ALTER JUNE 13, 2016

Historical fiction is having a renaissance, and publishers of young-adult novels say they are seeing special interest in books set during this period.

14yawar-covers-master1050

After a decades-long wave of blockbuster novels about wizards, vampires and dystopias, the latest trend in children’s literature is surprisingly old. Historical fiction about World War II is having a renaissance…Skaitykity tolia…