Pradžia Žymės Knygos

Žymė: Knygos

Tikra istorija, virtusi nuotykių romanu

Kovo 19 dieną, Toronte, Ben McNally knygyne, skaitytojams buvo pristatytas lietuvių kilmės Kanados rašytojo Antano Šileikos romanas Provisionally Yours. Šį istorinį nuotykių romaną išleido...

Kanados rašytojo kūrybai – puikus įvertinimas Lietuvoje

Vilniaus knygų mugėje kanadiečiui rašytojui  Antanui Šileikai įteiktas Metų knygos (prozos grupėje) apdovanojimas.  Lietuvių kalba išleistą esė rinkinį  “Basakojis bingo pranešėjas” (iš anglų kalbos...

Vilniuje – pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas

Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu Pasaulio lietuvių metams paminėti rengia pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimą Vilniuje 2019...

Laikraštis „The New York Times” ypatingą dėmesį skyrė Rūtos Šepetys romanui

"The New York Times” laikraštis birželio 14-osios laidoje išspausdino straipsnį apie tris naujai pasirodžiusius romanus, parašytus paaugliams. Visi romanai vyksta Antrojo pasaulinio karo metu....

Knygos apžvalga – „Bėgom, svajojom, bet ar tikėjom?”

Gediminas Kurpis' Review of the Book "Manėm, kad greit grįšim," a Compilation of Personal Stories from World War II Expats "Manėm, kad greit grįšim" is a book...

Dėmėsio! Attention!

Nuo 2024 m. liepos 1 d. leidybinė organizacija Kanados lietuvių kultūros draugija „Žiburiai” Inc. nutraukė veiklą.

tevzib.com tinklalapis lieka prieinamas, tačiau po 2024 m. liepos 1 d. nebus atnaujinamas. Visą „Tėviškės Žiburių” spaudos archyvą (1949-2020 m.) galima rasti adresu spauda.org


The Lithuanian Canadian Cultural Society “Žiburiai“ Inc. and tevzib.com are closed as of July 1, 2024. The website tevzib.com will not be updated.

A complete archive of the print edition of Tėviškės žiburiai (1949-2020) is available at spauda.org
X