Dėkojame už paramą

„Kretingos“ stovyklos vadovybė nuoširdžiai dėkoja Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir Kanados Lietuvių Fondui už gautą labai reikalingą paramą jaunimo ir vaikų vasaros stovyklai „Kretinga“. Piniginė parama skiriama vadovų iš Lietuvos kelionės ir pragyvenimo išlaidoms. Lietuvos ŠMS ministerijos ir Kanados Lietuvių Fondo dovana Kanados  lietuvių jauniesiems stovyklautojams bendraujant su vadovais iš Lietuvos leis girdėti gražią taisyklingą lietuvių kalbą, išmokti naujų žodžių, daugiau sužinoti apie Lietuvą.