Dr. Kazlauskų palikimas Vilniaus Universitetui

Kanados lietuviai gydytojai odontologai ir filantropai Angelė ir Sigitas Kazlauskai paliko 7 mln. Kanados dolerių (apie 4,7 mln. eurų) filantropiniam Vilniaus universiteto (VU) neliečiamojo kapitalo fondui. Fondo vertė po naujo įnašo dvigubės iki 9 mln. eurų.

Iš 90 proc. paramos lėšų (apie 4,2 mln. eurų) steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų subfondas, kurio investicijų grąža užtikrins tęstinį finansavimą VU vaikų odontologijos srities plėtrai, odontologijos studijoms ir mokslui gerinti. Iki 10 proc. paramos lėšų skiriama VU fondo veiklai stiprinti, taip pat žinomumui didinti ir plėtrai Šiaurės Amerikoje.

Gydytojai odontologai, kilę iš Biržų krašto

Dr. Angelė Matildė Kazlauskas (1935–2020) ir dr. Sigitas Pranas Kazlauskas (1935–2005) – iš Biržų krašto kilę išeivijos lietuviai, būdami vaikai karo metais priversti su tėvais pasitraukti į Vakarus. Angelė ir Sigitas susipažino studijų metais Kanadoje, kur drauge įgijo gydytojo odontologo specialybę, vėliau kartu įsteigė savo privačią odontologijos kliniką, kelis dešimtmečius sėkmingai dirbo, pacientus neretai gydydavo neatlygintinai, nuolatos rėmė našlaičių vaikų ir nepasiturinčių tautiečių gydymą Lietuvoje. Dr. A. M. Kazlauskas turto patikėtiniu paskyrė Kanados lietuvį teisininką Algirdą Pacevičių Pace, kuris vykdydamas testamentą priėmė sprendimą dalį palikimo skirti mecenatų šeimos vardo subfondui VU fonde įsteigti.

„Vilniaus universiteto fondas – neseniai pradėta kurti ir vis dar nauja institucija Lietuvoje, todėl esame dėkingi už kiekvieną naują iniciatyvą. Jau esame sulaukę keleto nemažų filantropinių įnašų, bet ši palikimo dalis yra pirmas tokio dydžio įvertinimas mūsų fondui. Šiuo požiūriu Angelės ir Sigito Kazlauskų šeimos parama Universiteto fondui gali būti vertinama ne tik kaip dosni dovana, bet ir kaip precedentas kitiems panašiems sprendimams. Džiaugiamės, kad užsienio lietuviai nepraranda ryšio su Tėvyne ir mato prasmę prisidėti prie jos mokslo ir švietimo gerovės“, – džiaugiasi VU rektorius prof. Rimvydas Petrauskas.

Steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų Vaikų odontologijos centras

Iš milijoninio subfondo investicijų grąžos lėšų VU bus nuolat finansuojama vaikų odontologijos srities plėtra. VU Medicinos fakulteto Odontologijos institute steigiamas Angelės ir Sigito Kazlauskų Vaikų odontologijos centras, kuris reikšmingai prisidės prie neatlygintino vaikų dantų priežiūros ir gydymo paslaugų finansavimo, pirmenybę teikdamas nepasiturinčiose, socialiai remtinose šeimose ar globos įstaigose augantiems vaikams. Iš subfondo investicijų grąžos bus įsigyjama vaikų odontologijos sričiai reikalinga mokymo ir gydymo įranga bei priemonės.

Dalis filantropinio subfondo investicijų grąžos bus naudojama VU odontologijos studijų programai stiprinti – Angelės ir Sigito Kazlauskų stipendijoms, skirtoms odontologijos studijų programos studentams, steigti ir finansuoti, taip pat odontologijos studijoms reikalingai mokymosi įrangai, pavyzdžiui, virtualios realybės simuliatoriams, įsigyti.

Subfondo investicijų grąža bus nukreipta ir į VU odontologijos mokslo plėtrą ir mokslinių tyrimų vykdymą – bus steigiamos Angelės ir Sigito Kazlauskų premijos, skirtos mokslinę ar pedagoginę veiklą odontologijos srityje vykdantiems VU Medicinos fakulteto darbuotojams, finansuojamas moksliniams tyrimams reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimas ir atnaujinimas.

VU fondo valdymo ir veiklos pokyčiai

Kartu su gaunamomis palikimo lėšomis VU neliečiamojo kapitalo fondas pasipildo ne tik finansiniu, bet ir socialiniu kapitalu – prie valdymo organų prisijungia trys nauji dalininkai ir du nauji investicijų valdybos nariai.

„Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, mūsų žiniomis, nėra buvę tokio dydžio filantropinio palikimo šalyje. Džiaugiamės parodytu pasitikėjimu ir su tuo ateinančia atsakomybe. Tiek šis istorinis filantropinis įnašas, tiek penkių švietimui ir mokslui neabejingų profesionalų prisijungimas prie mūsų bendruomenės, be abejonės, yra naujas puslapis VU fondo veiklos istorijoje“, – įsitikinęs VU fondo direktorius Justinas Noreika.

Prie VU fondo dalininkų komandos jungiasi Algirdas Pacevičius Pace, dr. A. M. Kazlauskas testamento vykdytojas, Kanados teisininkų kontoros „Pace Law Firm“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas, taip pat prie šio filantropinio sandorio tarpininkavimu ir konsultacijomis prisidėję verslininkai Laisvis Makulis, „Dolteka“ bendrasavininkis ir „REGO Group“ partneris, ir Rokas Pečiulaitis, „Contrarian Ventures“ įkūrėjas ir vykdantysis partneris.

VU fondo Investicijų valdyboje ilgametį narį VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorių Konstantiną Pilecką keičia du investicijų valdymo specialistai – Jurgis Rudgalvis ir Justas Šaltinis.