Lietuviškos kanklės amerikiečiams

Lig šiol Simona Smirnova, gyvenanti Niujorke, yra žinoma kaip šiuolaikines muzikos atlikėja - džiazo dainininkė, kompozitorė ir kanklininkė, mielai savo kūryboje naudojanti lietuviškus muzikinius...

Lietuviško šokio šventė Anapilyje

Gegužės 11, šeštadienį, Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis (vad. R.Jonušonis) visus pakvietė į tradicinį metinį koncertą didžiojoje Anapilio sodybos salėje. Spalvingoje programoje “Oi, mergelės mrguželės”...

Naujausios žinios

X