Literatūros popietė “Žemaitė išeina į pasaulį”

Rugsėjo 24-tą, sekmadienį, 4 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose literatūros popietė „Žemaitė išeina į pasaulį“. Pirmąjį lietuvių literatūros klasikės Julijos Žemaitės vertimą į anglų kalbą pristato vertėjos Violeta...

Vasaros palydoms – įsimintinas muzikos vakaras

Neužmirštamą lietuviškų instrumentų muzikos vakarą rugpjūčio 30-osios vakarą mums padovanojo svečiai iš Lietuvos  Aistė Bružaitė ir Egidijus Ališauskas. Abu muzikai- puikūs profesionalai, gerai žinomi...

Naujausios žinios

X