Valstybės dieną paminėkime kartu

Liepos 6-ąją -Lietuvos Valstybės dieną  paminėkime su Lietuva, šimtmečio dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ dalyviais ir pasaulio lietuviais, kartu giedodami „Tautišką giesmę“.

Kaip ir kasmet, kviečiame liepos 6 d., 2 v.p.p., rinktis Toronte, Lietuvos parke (155 Oakmount Rd.), su lietuviškais simboliais ir gera nuotaika!

                                                                                                                LN valdyba