Pradžia Žymės Choras

Žymė: choras

Gražūs kalėdinės popietės prisiminimai

Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” gruodžio 8 d. pakvietė visus į tradicinę, jau 34-uosius metus rengiamą kalėdinių giesmių ir maldų...

Niagaros muzikos festivalyje Toronto lietuvių choras

Toronto lietuvių mišrus choras “Volungė” ir “Volungės” moterų vokalinis ansamblis dalyvavo Niagaros muzikos festivalyje.  Niagaros muzikos festivalis (meno vadovas – muz. Atis  Bankas), surengtas...

Kalėdinės muzikos ir maldos popietė Prisikėlimo parapijoje

Toronto lietuvių choras “Volungė” ir Prisikėlimo parapija 2018 m. gruodžio 9 d. surengė jau 33-ąją kalėdinės muzikos ir maldos popietę Prisikėlimo parapijos šventovėje. Joje dalyvavo...

Mintys ir įspūdžiai apie Lietuvos Šimtmečio dainų šventę “Vardan tos…”

Mintimis ir įspūdžiais apie Lietuvos Šimtmečio dainų šventę “Vardan tos…” dalijasi muz. Nijolė Benotienė, Toronto Jaunimo choro vadovė, ir dainininkės. Dainavome, keliavome ir džiaugėmės Lietuva Nerašysiu...
X