Atmintis gyva, nes ji liudija

ADVERTISEMENT

Sausio 13-oji Lietuvoje minima kaip Laisvės gynėjų diena, pagerbiant žuvusiuosius 1991 metų sausio 13 dieną per sovietų kariuomenės veiksmus Vilniuje. Sovietai tuomet karine jėga mėgino nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną paskelbusią šalies nepriklausomybę nuo SSRS.

1991-ųjų sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastato, Raudonosios armijos tankams važiuojant per taikių žmonių minią, žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, vėliau nuo sužeidimų mirė Vytautas Koncevičius. Buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis beginklių žmonių. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos– Atkuriamojo Seimo pastato.

Sausio 11-17 d.d. minint 28-ąsias  sausio 13-osios įvykių metines, Lietuvoje ir pasaulio lietuvių telkiniuose  įvairiais renginiais  pagerbiamas  žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atminimas. Sausio 11-ąją Lietuvos gyventojai savo languose uždegė atminimo žvakutes, pareikšdami “Atmintis gyva, nes ji liudija”. Lietuvos prezidentė dalyvavo susitikime su žuvusiųjų artimaisiais.   Sausio 12-ąją Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje iškilmingai iškelta Lietuvos vėliava, vyko laisvės gynėjų rikiuotė ir “Budėjimo naktis”, vakare žuvusiųjų pagerbimui įvairiose istorinėse vietose uždegti atminimo laužai. Sausio 13-ąją  minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną Seime, septyniems buvusiems partizanams, kovojusiems prieš sovietų okupaciją,  įteikta Laisvės premija. Tą pačią dieną vyko Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Lietuvos vadovai ir visuomenės atstovai pagerbė žuvusiųjų atminimą Antakalnio kapinėse.

Kaip niekada gausus dalyvių būrys sausio 13 d. dalyvavo tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties kelias “,bėgdami  nuo  Antakalnio kapinių iki televizijos bokšto. Bėgime dalyvavo apie 7,700 dalyvių iš 19 valstybių.Renginyje vieningomis gretomis bėgo per 4,000 karių iš beveik visų Lietuvos kariuomenės dalinių ir beveik dar tiek pat dalyvių iš kitų valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų, sporto klubų, vilniečių ir miesto svečių.  Segėdami trispalves juosteles, bėgo kariai, policininkai, ugniagesiai, pasieniečiai, viešojo saugumo pareigūnai, teisėjai ir prokurorai, šauliai, skautai, moksleiviai ir studentai, diplomatai ir atstovybių darbuotojai , senjorai ir vaikai, sportininkai ir netgi bėgimo entuziastai su keturkojais augintiniais. Prie Lietuvos žmonių, pagerbdami Lietuvos kovą už laisvę, prisijungė ir sąjungininkų kariai – jau antrą kartą dalyvavo ir Rukloje dislokuotos NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariai iš Vokietijos, Olandijso  ir Čekijos, taip pat sąjungininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Laisvės gynėjų atminimui skirti bėgimo renginiai šiais metais taip pat surengti  Ispanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Belgijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose valstybėse.

Nuotraukų rinkinyje iš Lietuvos spaudos 2019-ųjų  Laisvės gynėjų dienos minėjimo  renginiai: