V.Paukštelio koncertas Toronte

ADVERTISEMENT

Rugpjūčio 18 dieną sulaukėme kvietimo į labai įdomaus menininko, muziko ir tapytojo Viktoro Paukštelio (Lietuva) koncertą Toronto Lietuvių Namuose. Už tokią progą turime padėkoti mūsų gerai pažįstamam muzikui, taip pat ir Lietuvių Namų valdybos nariui, smuikininkui Ačiui Bankui. Jis į savo tradicinį, jau 24-ąjį Niagaros kamerinės muzikos vasaros festivalį pakvietė Viktorą Paukštelį, jaunesniosios Lietuvos kartos muziką ir dailininką, kuris su dideliu pasisekimu yra pristatęs savo kūrybą Niujorke, Carnegie salėje, Vienoje, Berlyne, Paryžiuje ir kituose Europos miestuose, taip pat surengęs nemažai tapybos parodų. V.Paukštelio paveikslų yra įsigiję įvairūs pasaulio muziejai. Su pasisekimu koncertavęs Niagaros festivalio klausytojams, V.Paukštelis savo kūrybą pristatė Toronto Lietuvių Namuose. Koncertas vyko eilinės savaitės dienos (ketvirtadienio) vakarą, kai daugelis mūsų tautiečių nuo kaitros ieškojo prieglobsčio gamtoje ar tolimesnėse kelionėse, todėl klausytojų galėjo būti ir daugiau. Tačiau atėjusieji nenusivylė. Pianisto pariuošta programa “Judantys paveikslai“, kurioje jungiami du meno raiškos būdai – klasikinė muzika ir jo paties tapyba, atskleidė šio atlikėjo talentą prisijaukinti abi mūzas, atskleisti jų tarpusavio ryšį. Pirmojoje koncerto dalyje skambėjo J.S.Bach, J.P.Rameau kūriniai, dramatiška F.Chopin Baladė Nr 1 in C minor, op25, atskleidę pianisto meistriškumą įtaigiai perduoti kūrinių nuotaiką ir spalvas. Pirmosios dalies pabaigoje skambėjo ilgi plojimai ir susižavėjimo šūksniai.

Antroje dalyje pianistas atliko A. Pärt, D.Scarlatii, J.S.Bach kūrinių ištraukas su animacija, atskleisdamas, kaip išraiškingai gali sugyventi dvi – muzikos ir dailės mūzos. Muzika pagal savo prigimtį yra nuolatinė garsų tėkmė, paveikslai paprastai statiški. Atlikėjas surado būdą kaip sujungti šiuos skirtingus kūrybinės raiškos būdus. Ekrane pagal atliekamo kūrinio muzikinių garsų seką piešiami paveikslai, jie pradeda judėti. Taip įvyksta dviejų menu sintezė – muzika prabyla vaizdais, o vaizdai įgauna akustinio virpesio, jie tampa gyvi, atsiranda ir išnyksta pagal garsų intensyvumo skalę.

Salėje buvo ir dailininko tapybos nedidelių darbų paroda, kuriuose, kaip manote, kas buvo nutapyta? Atsakymą padiktuoja muziko ir tapybos darbų autoriaus pavardė – paveiksluose mums spalvingi įvairiausių paukščių siluetai.


Koncerto rengėjai per pertra uką ir pasibaigus programai visus klausytojus kvietė pasivaišinti vynu ir užkandžiais, buvo galima įsigyti V.Paukštelio tapybos paveikslų ar muzikos garsaplokščių, pabendrauti su atlikėju. Šis koncertas – puiki vasaros dovana, savotiškas atradimas muzikos ir dailės mylėtojams.

A.Biondi nuotraukose – V.Paukštelio koncerto Toronto Lietuvių Namuose akimirkos: