Kanados lietuvių jaunimo sąjungos žinios

Advertisement

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga rugsėjo 23-25 d.d. kviečia Kanados lietuvių jaunimą dalyvauti kasmetiniame jau 47-ajame jaunimo sąjungos suvažiavime. Suvažiavimo rengėjai kviečia ketinančius dalyvauti asmeniškai ar nuotoliniu būdu užsiregistruoti iki rugsėjo 7 d.

https://forms.gle/5QfAygYLZp1coSBP6.

Savo kasmetinį renginį Kanados lietuvių jaunimo sąjunga pasitinka, atnaujinusi lietuvių jaunimo sąjungos atpažinimo ženklą (logo), taip pat sukūrusi atminimo dovanas, pažymėtas specialiu suvažiavimo ženklu. Abu – ir KLJS logo, ir suvažiavimo simbolių piešinius sukūrė KLJS valdybos sekretorė Austėja Galinytė. Dovanas, pažymėtas suvažiavimo ženklais, gaus tik užsiregistravusiejį į suvažiavimą. Paskubėkime registruotis ir ruoškimės susitikimui suvažiavime Kretingos stovyklavietėje, laukia įdomūs pokalbiai ir smagi laisvalaikio programa!

———

Geros patirties pamoka

Rugpjūčio 13 d. Toronto Prisikėlimo parapijoje Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariai išklausė įdomų svečio iš Lietuvos Jaunųjų lyderių akademijos lektoriaus Povilo Petrausko ranešimą, kaip telkti visuomeninei ar darbinei veiklai žmones, ugdyti vadovavimo įgūdžius. Svečias mielai atsakė į dalyvių klausimus, pasidalijo savo asmeniška patirtimi. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Kanadoje Skusevičius.

Jaunųjų lyderių akademijos pranešėjas Povilas Petrauskas (Lietuva)
Susitikimo dalyviai