Laikas šokti! Tikrai!

Advertisement

Po šiltų ir gražių ir ilgų atostogų, laikas šokti! Tikrai!

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” visų grupių šokėjus kviečia į pirmą repeticiją. 

Vaikų ir jaunių šokių grupių (SK iki 10-to skyrių) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 22, ketvirtadienį, 6.30 v.v. Anapilio salėje.

Studentų šokių grupės (11-ta+ skyrių) pirmoji repeticija įvyks rugsėjo 18, sekmadienį, 6:00 v.v. Anapilio parapijos salėje.

Priimame šokėjus nuo jaunesniųjų darželio amžiaus. Visų šokėjų registracija vyks pirmosios repeticijos metu. Registracijos anketas galite išsispausdinti tinklalapyje:  www.torontogintaras.com/registration/  Registracijos mokestis: $75.00 už pirmą vaiką; $50.00 – už antrą ir t.t.  Būtina susimokėti ir perduoti užpildytas anketas iki spalio 6 d.

Labai svarbu, kad tėvai atvyktų į pirmą repeticiją, nes prieš repeticiją bus perduota svarbi informacija apie šių metų planus. Prašome į pirmą repeticiją atsinešti išaugtus tautinius rūbus, šokimo batelius, turėsite progą apsikeisti su draugais ar parduoti.

                         Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis “Gintaras”