Stovėkim už laisvę!

Sekmadienį, rugpjūčio 23, Toronte ir Vasagoje kviečiame prisijungti prie simbolinio Laisvės kelio Kanadoje. Lietuvoje gyvoji grandinė bus nutiesta nuo Vilniaus Katedros iki Baltarusijos sienos. Laisvės kelias 2020 skirtas palaikyti Lietuvos kaimynės Baltarusijos laisvės siekiams.

Toronte renkamės 12 v.d. aikštelėje prie Prisikėlimo parapijos.

Vasagoje renkamės 1.30 p.p. prie Gerojo Ganytojo koplyčios 2121 Mosley Street.

Prašome tinkamai pasiruošti, už savo saugumą atsakingas kiekvienas dalyvis. Jei kyla abejonė dėl sveikatos, nevykite. Dalyviai, pasiimkite asmeninę apsaugos kaukę, vienkartines pirštines ir dezinfekcinio skysčio rankoms. Jeigu turite, pasiimkite Lietuvos vėliavą.

Laisvės kelią 2020 organizuoja Kanados lietuvių bendruomenė ir Kanados lietuvių jaunimo sąjunga.

Dėl išsamesnės informacijos rašyti el. paštu: [email protected]