In memoriam a.a. Marija Rybij (Naujokaitė)

Advertisement

In memoriam

A.a. Marija Rybij (Naujokaitė) 1925- 2020

Su liūdesiu pranešame, kad eidama 95-uosius metus, apsupta mylinčios šeimos, su mumis visiems laikams atsisveikino Marija Rybij (Naujokaitė), mylėjusi savo artimuosius, dosnios širdies moteris. A.a. Marija iškeliavo pas anksčiau mirusį savo vyrą Joseph (2001), palikusi liūdinčią dukrą Ramoną (Kudirka), Zigmą, Joną, Peter (Carolina). Marija buvo mylima močiutė vaikaičiams Paul (Adrianne), Anne (Jeff), Meghan ir Jesikai (Peter), Gabriel ir Jeremiah. Su meile „Gigi“ prisimins ir provaikaičiai Maddison, Brianne, Dylan, Molly, Ava, Ella ir Camryn. Marijos ilgėsis ir jos artimieji, draugai čia, Kanadoje, Ukrainoje ir Lietuvoje.

Marija gimė 1925 m. Lietuvoje, Alvito valsčiuje. Ji buvo viena iš šešių vaikų, augusių tėvų Juozo ir Agotos šeimoje. Marija paskutinioji iš jų iškeliavo į amžinybę. Baigiantis II Pasauliniam karui, Marija saugaus gyvenimo ieškojo Anglijoje, čia ir sutiko savo būsimą vyrą, susituokė su juo. Šeima savo nuolatiniam gyvenimui pasirinko Kanadą, apsigyveno Hamiltone. Čia Marija aktyviai dalyvavo vietinės lietuvių bendruomenės gyvenime. Marija buvo puiki šeimininkė, visada geros nuotaikos, pasiruošusi visiems padėti. Visą laiką skaitė lietuvišką laikraštį, domėjosi įvykiais Lietuvoje ir pasaulyje, mėgo pasakoti įvairias istorijas. Bet labiausiai Marijai patiko būti su savo šeima. Su keturių kartų šeimos nariais ji mielai dalijosi savo maisto receptais, siuvimo ar daržininkystės patirtimi. Paskutiniuosius gyvenimo metus ji praleido su artimaisiais London, ON. Nuoširdžiai tikinti Marija iškeliavo su viltimi vėl susitikti mylimą vyrą Joseph amžinybėje. Mūsų šeima, su meile prisimindama Mariją, siunčia jai žinią  –  „Mes mylime Tave“ .

A.a. Marija palaidota Hamiltone, Holy Sepuchre  kapinėse.