Lietuviškos knygos Vankuverio vaikams

ADVERTISEMENT

Vankuverio lietuvių bendruomenės Facebook’e pranešama gera žinia šios lietuvių bendruomenės vaikams, pasidžiaugiama gražia vasaros dovana iš Lietuvos

Be galo džiaugiamės Vankuverio lituanistinę mokyklėlę pasiekusia labai dosnia knygų siunta iš Lietuvos! Nuoširdžiai dėkojame LR vyriausybei, URM Užsienio lietuvių skyriui už šią dovaną „Pelėdžiukų klubui”. Taip pat tariame nuoširdų AČIŪ Lietuvos ambasadai Kanadoje bei gerbiamam ambasadoriui Dariui Skusevičiui ir jo komandai už šios siuntos persiuntimo suorganizavimą! Ačiū, mieliems tautiečiams – tolimųjų reisų transporto įmonės vadovui Vidmantui Norkaičiui, iš Otavos gabenusiam knygas į Kalgarį, jo žmonai Vilijai ir sūnui Laurynui, laikinai priglaudusiems knygas bei perdavusiems jas Kalgaryje tolimesnei kelionei į Vankuverį bei Justynai ir Tomaš, iš Kalgario atgabenusiems knygas mums!
Primename, kad „Pelėdžiukų klubo” biblioteka yra atvira visiems mokyklos mokiniams. Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenės nariai, norintys naudotis vaikų biblioteka, galite kreiptis į mus el.pašto adresu [email protected].