Solidarumo įnašai bendruomenės labui

ADVERTISEMENT

Gerbiamieji,

*RENKAMAS METINIS TORONTO KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIO MOKESTIS*

Mieli Toronto lietuviai! 

Raginame Jus visus palaikyti lietuvišką veiklą, sumokant Toronto Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB – Toronto apylinkė) 20 dol. solidarumo mokestį. Šis įnašas padeda išlaikyti vietinę visuomeninę veiklą. 

Elektroninę perlaidą galite siųsti: [email protected]

Norintys sumokėti lietuvių kredito kooperatyvuose: 

Toronto Lithuanian Canadian Community / Toronto Kanados Lietuvių Bendruomenė

RCU kredito kooperatyve – sąskaita nr. 113216-1 (Chequing)

Parama kredito kooperatyve – sąskaita nr. 443 (Chequing)

 ***Labai prašome  Jūsų vardą ir pavardę pažymėti (įvesti į transakcijos eilutę) 

Dėkojame už paramą!

Toronto KLB valdyba