Istorinėse iškilmėse – Kanados pasiuntiniai

ADVERTISEMENT

Gegužės 6 d. D.Britanija, Kanada ir kitos Sandraugos valstybės dalyvauja neeilinėse iškilmėse. Pirmą kartą po 70 metų karūnuojamas naujas karalius. Po karalienes Elžbietos II mirties 2022 m. rugsėjo mėnesį Karaliaus skeptras ir visi įgaliojimai perduoti jos sūnui  Charles. Istorinėse karūnavimo apeigomis po Karalienės Elžbietos II 70 metų valdymo oficialiai paskelbiama pasauliui apie naująjį karalių Charles III.

Kanados atstovai jau išvyko dalyvauti šose karūnavimo iškilmėse Londone, D.Britanija. Karūnavimo išvakarėse Karalius Charles III priėmė Kanados pasiuntiinius: gen. gubernatorę Mary Simon ir čiabuvių bendrijų atstovus. Priėmime dalyvavo Pirmosios tautis asamblėjos   vadovė Roseanne Archibald, Metis nacionalinės tarybos prezidentė Cassidy Caron ir Natan Obed, inuitų Tapiriit Kanatami prezidentas.

Karūnavimo iškilmėse dalyvaus ir Kanados vyriausybes vadovas kiti visomenės atstovai. Tai daugiausiai jauni visuomenės aktyvistai, gamtosaugininkai ir mokslininkai iš įvairių provincijų. Delegacijos sudėtyje taip pat įžymi Kanados istorikė Margaret McMillan, Kanados Garbės ordino narė, ir Arthur Palmer, Kanados pasienio apsaugos tarnybos narys, išgelbėjęs žvejus  nuo žūties. Kanados delegacijos veliavnešiu paskirtas astronautas Jeremy Hansen, atrinktas dalyvauti būsimame skrydyje į Mėnulį. Šventiniame koncerte dalyvauja  ir montrealietė violončelistė Marion Portelance,studijuojanti Londono Karališkojoje muzikos akademijoje.

Astronautas Jeremy Hansen – Kanados delegacijos vėliavnešys
Montrealietė violončelininkė Marion Portelance, šventinio koncerto dalyvė

Iškilmingose karūnavimo eitynėse kartu su kitais Sandraugos pasiuntiniais žygiuos ir 45 Kanados Ginkluotųjų Pajėgų atstovai.

Kanados vyriausybė karaliaus Charles III karūnavimo proga įsteigė atminimo medalį, kuriuo bus apdovanota 30,000 kanadiečių už nuopelnus Kanadai įvairios veiklos srityse.

Londone karūnavimo iškilmė šeštadienį, gegužės 6 d., prasideda 11 v. ryto vietos laiku. Kanadiečiai galės stebėti šio istorinio renginio transliaciją CBC televizijos programoje nuo 1 v.r.; CTV – 2 v.r. Global programoje.

Tuomet dar princas Charles ir jo žmona Camilla Kanadoje, Otavoje, 2022 m. gegužės 18 d.

Westminster Abbey – istorinė karūnavimo vieta