Popiežiaus Pranciškaus kvietimas

Trečiadienį, kovo 25 dieną, Pranciškus pasiūlė visų Bažnyčių vyresniesiems ir visiems krikščionims kreiptis į Aukščiausiąjį ir sukalbėti maldą, kurios išmokė pats Viešpats “Tėve mūsų”. Galbūt, sukalbėti daug kartų, tačiau vieną kartą – visiems kartu, ekumeniškai, vidudienį (Romos laiku). Tądien, priminė popiežius, dalis krikščionių taip pat švęs Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę.

Pranciškus pranešė, jog kovo 27 dieną, penktadienį,  18 valandą vakaro (Romos laiku), jis vadovaus maldai ant Šv. Petro bazilikos laiptų, be žmonių Šv. Petro aikštėje. „Jau dabar visus kviečiu dvasiškai dalyvauti nuotoliniu būdu. Klausysimės Dievo Žodžio, išsakysime maldavimus, pagarbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriuo vėliau suteiksiu palaiminimą Urbi et Orbi. Bus galimybė gauti visuotinius atlaidus.“
(RK / Vatican News)