Nepriklausomybės šventėje – filmas apie V.Kernagį

ADVERTISEMENT

2023 m. kovo 18 d. Vankuveryje Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė pristatė dokumentinį filmą „Kernagis“ apie Vytautą Kernagį. Šio filmo peržiūra buvo skirta paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 33-iąsias metines.

Saulėtą šeštadienio vakarą, vaizdingoje Coal Harbour kaimynystėje susirinko vietiniai lietuviai pasižiūrėti filmo, o prieš tai susitikti su senais draugais ir apsikeisti naujienomis. Trumpą renginio programą pristatė Kristina Jaugelis. Klausėmės Eglės Šilinskaitės pasakojimo apie Vytautą Kernagį, bendruomenės valdybos pirmininkas Algis Jaugelis sveikinimo kalboje palygino istorinę Lietuvos nepriklausomybės kovą su Ukrainos pasipriešinimu Rusijos agresyviam karui ir pasidžiaugė, kokia drąsi ir ryžtinga yra Lietuvos dvasia.

Pamatyti šį dokumentinį filmą Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenei geranoriškai progą suteikė Vytauto Kernagio fondas Lietuvoje. O Vytautas Kernagis, sūnus, įrašė ir atsiuntė itin nuoširdų ir asmenišką sveikinimą Vankuverio lietuviams Kovo 11-osios proga.

Šio vakaro tikslas buvo ne tik paminėti svarbią datą mūsų tautai, bet ir galimybė susirinkusiems užmegzti naujus ryšius bei pabendrauti su senais draugais. Džiaugiamės sutikę tiek daug naujų ir pažįstamų bendruomenės narių!

Nuoširdžiai dėkojame Vytauto Kernagio Fondui už filmą, ir visiems dalyviams ir organizatoriams už šiltą ir smagią vakaronę švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną drauge.

Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenės inf.

Dalyvių nuotraukose – filmo peržiūros akimirkos: