Nepriklausomybės šventė Edmontone

ADVERTISEMENT

2023-ųjų metų kovo 25 dienos popietę Edmontono Lietuviai rinkosi savo miesto Lietuvių namuose. Čia vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kuriame dalyvavo daugybė garbingų svečių – politikų, aktyvistų ir netgi dainininkų!

Renginio vedėjai

Minėjimo programos vedantiesiems Sonatai ir Tomui, pasveikinusiems bendruomenės narius, prisiminėme, kaip Lietuvos žmonės dainomis ir savo stiprybe iškovojo laisvę ir suverenitetą. Minėdami šią svarbią Lietuvos valstybingumui, gyvenimo kokybei ir laisvei dieną, Kanados Edmontono lietuvių bendruomenės nariai nori parodyti, kad esame stiprūs kartu, norime švęsti laisvę ir Nepriklausomybę.

Minime jau 33 -ąsias atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metines. Mes didžiuojamės tuo ir esame pasiryžę išlaikyti visas lietuviškas tradicijas, savo šaknis ir perduoti visa tai vaikams ir anūkams.

Visi buvo pakviesti giedoti Lietuvos “Tautišką giesmę“ ir Kanados himną.

Susirinkusius tautiečius šia proga sveikino ir savo istorijomis, bei apie savo lietuvišką paveldą dalijosi Michael Cooper (UCP Parlamento narys Edmontone, St. Albert), taip pat neseniai iš Ukrainos grįžusi ir karo pasekmes mačiusi Heather McPherson (NDP parlamento narė Strathcona, Edmonton).

Parlamento narys Michael Cooper

Bendruomenę pasveikinti į renginį taip pat atvyko Kanados Lenkų kongreso Albertoje bendruomenės prezidentė Greta Derus, Latvių bendruomenės prezidentė Nelda Kononova, Latvių garbės konsulė Ena Rudovics. Visų šių šalių atstovai susivienijo minėjime, pabrėždami, kokia svarbi, bet tuo pačiu ir trapi mūsų Tėvynės Nepriklausomybė.

Šventėje apsilankė ir Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius bei KLB Krašto valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys. Ambasadorius, pasveikinęs renginio svečius, Edmontono lietuvių bendruomenei įteikė Lietuvos trispalvę ir istorinę vėliavas, knygų, o bendruomenės nariams padovanojo lietuviškų ženkliukų ir trispalvių apyrankių mažiesiems. KLB pirmininkas K. Deksnys,- gimęs Kanadoje, tačiau tėvų atkaklumo dėka jis visuomet jautėsi esąs Lietuvis .Todėl iki šiol stengiasi mokyti Kanados lietuvių šeimas,kad nepamirštų lietuvybės net ir taip toli nuo namų. Jis kalbėjo apie lietuvių įsikūrimą Kanadoje, lietuvybės veiklą ir jos išlaikymą tarp čia buvusių ir esančių lietuvių, taip pat pristatė medalį, kuris buvo Lietuvos vyriausybės skirtas visai Kanados lietuvių bendruomenei už paramą Lietuvai.

KLB pirmininkas K. Deksnys

Laiko buvo skirta maldai bei tylos minutei, pagerbiant ne tik savo gyvybes aukojusius už nepriklausomą Lietuvą, bet ir kovojusius ir žuvusius Ukrainoje. Ir šiuo metu ukrainiečiai atkakliai priešinasi Rusijos agresijai,bandymams okupuoti valstybės teritoriją. Oficialiai daliai baigiantis, kunigas Fr. Murray Kuemper pašventino maistą, kurį  pagamino ir patiekė Edmontono Lietuvių bendruomenės nariai bei mūsų mylima šeimininkė.

Na, o kaipgi vakaras be linksmybių… Po vakarienės lietuvių laukė iš pačios gimtosios šalies atvykęs dainininkas Mindaugas Mickevičius, geriau žinomas kaip Mino! Skambėjo lietuviškos dainos, visi aktyviai šoko, beje, taip pat ir patys traukė dainas ant scenos. Po koncerto Mino išreiškė susižavėjimą savo kelionės ir koncerto įspūdžiais. Dainininkas teigė, jog bendruomenė jam pasirode labai „draugiška, o žmonės paprasti, šilti ir žingeidūs.”

Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius

Labai smagu, kad mūsų bendruomenė vieninga, draugiška ir norinti bendrauti. Visi stengiamės, palaikome ir stipriname benruomenės ryšius, kad tai būtų ne tik mūsų susibūrimo vieta, bet ir Edmontono lietuvių širdis. Ačiū mums ir visiems. Valio!

Sonata Tenienė-Kalke, Milda Knatauskaitė, Edmontonas,
Dalyvių ntrs.