Nauja paroda muziejaus-archyvo tinklalapyje

Šią savaitę Kanados lietuvių muziejus archyvas mus pakvietė į neeilinę istorinę kelionę. Tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca Gallery skelbiamos virtualios parodos rengėjai mums siūlo susipažinti su išskirtine istorija, svarbia ir mūsų, Kanados lietuvių bendruomenei, ir apskritai visiems kanadiečiams, kurie domisi savo valstybės istorija. Virtuali paroda „Europiečių pėdsakai 1812 metų kare“ įdomiai ir vaizdingai atskleidžia svarbų pasakojimą apie lietuvių dalyvavimą Kanados istorijoje lemiamu metu 1812-1815 metų kovose su Jungtinėmis valstijomis dėl Kanados nepriklausomybės. Apie šios istorijos faktų paieškas šiame tinklalapyje yra skelbtas pokalbis su KLMA vedėja Danguole Juozapavičiūte ir su šios parodos tyrinėtoja ir el. knygos autore Peg Perry, kurios tolimas prosenelis dalyvavo tuose pačiuose mūšiuose kaip ir LDK kilmės kariai britų kariuomenėje.

Virtuali paroda savo atskirose dalyse nuosekliai pasakoja apie Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kilmės karių, Europoje Napoleono karuose patekusių į britų nelaisvę ir vėliau tapusių britų armijos samdytais kariais svetimšalių pulkuose. Būtent prieš 209 -erius metus kilęs JAV ir Kanados, tuomet dar Britų imperijos kolonijos, karas dėl teritorijų tuos LDK karius šveicarų vadovaujamų pulkų sudėtyje atvedė į Kanadą. Čia jie dalyvavo Fort Erie įtvirtinimų apsiaustyje, Oswego ir kituose mūšiuose. Kaip rašoma parodos tekste, daugelis jų žuvo mūšiuose, ten pat ir buvo palaidoti, kiti pateko į amerikiečių nelaisvę ir liko JAV. Dar kiti grįžo į Europą, nepasinaudoję pasiūlymu gauti žemės ir gyventi krašte, kurį jie gynė. LDK kilmės kariai buvo vertinami už kovinį narsumą ir mokėjimą išgyventi bet kokiose aplinkybėse. Mes galime didžiuotis jų indėliu į Kanados valstybės istoriją. Tad verta paskirti valandą kitą pažinčiai su šių 99 LDK kilmės karių istorija ir likimais, jų karine patirtimi, tuo labiau, kad tai pirmieji žinomi lietuviai Kanadoje. Parodoje nuoseklus istorinis pasakojimas ir vaizdinės iliustracijos sudėtos į atskirus plakatus (grafinio apipavidalinimo dailininkė A.Minkevičienė); lietuviškuose parodos puslapiuose šalia šių plakatų galima skaityti tekstus lietuvių kalba.

Ir dar viena svarbi naujovė – šios istorijos tyrinėtoja Peg Perry tai, kas netilpo į pagrindinį parodos pasakojimą, sudėjo į elektroninę knygą. Elektroninė knyga labai puikiai papildo šią įdomią istoriją, atskleidžia įdomiausias paieškų akimirkas, pateikia originalių istorinių dokumentų kopijas ir menines iliustracijas bei istorinių šaltinių nuorodas. O jos tikrai gausios ir įvairios, parodančios šios parodos rengėjų pastangas kiek įmanoma tiksliau papasakoti apie tuos mums ir Kanados istorijai svarbius įvykius ir žmones.