Jungtinė lituanistinė mokykla Pietų Amerikoje

Lituanistinių mokyklų gretas papildė dar viena – Pietų Amerikos lituanistinė mokykla (PALM), joje pamokos vaikams ir suaugusiesiems vyksta nuotoliniu būdu.„Kol kas svarbiausias planas ir didžiausia svajonė – kad mokiniams patiktų čia mokytis, o mokytojai gerai jaustųsi dirbdami kartu“, – sako viena iš mokyklos kūrėjų, Čilės lietuvių bendruomenės pirmininkė Adriana Giedrė Barkauskaitė.

Adriana Giedrė Barkauskaitė PALM steigėja

Kaip pasakoja A. G. Barkauskaitė, sumanymas įsteigti mokyklą kilo praėjusių metų pabaigoje, matant sėkmingą Italijos ir Barselonos lituanistinių virtualių mokyklų veiklą ir puikius nuotolinio mokymo rezultatus. Ši mintis buvo aptariama ne tik su Čilės bendruomenės nariais,bet ir Peru lietuvių bendruomenės pirmininke Renata Povilaityte ir draugais bei bendraminčiais iš Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“. Sausio mėnesį prie projekto prisijungė ir Ekvadoro lietuvių bendruomenė, Kolumbijos lietuvių atstovai, „Laisva Lietuva Tandil“ iš Argentinos. Taip pat prie projekto prisidėjo ir būrys organizatorių iš Lietuvos, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su Pietų Amerika – dauguma čia atliko praktikas lituanistinėse bendruomenėse. Pamokas pradeda lankyti kiek daugiau nei trisdešimt vaikų ir keturiasdešimt suaugusiųjų iš Argentinos, Čilės, Ekvadoro, Urugvajaus, Kolumbijos, Venesuelos, Brazilijos, taip pat mokiniai, gyvenantys Ispanijoje ir Lietuvoje. Ruošdamiesi pamokoms, mokytojai sėmėsi patirties iš Vilniaus Lietuvių namų pedagogų.

Lietuvoje gyvenanti Eglė Galubavičiūtė pasakoja seniai turėjusi svajonę prisidėti prie lituanistinio švietimo. Jau įsibėgėjus šios mokyklos kūrimo veikloms Eglė įsitraukė į mokytojų kolektyvą ir drauge su kolegomis jau pradėjo vesti pirmąsias pamokas suaugusiesiems. Kolumbijoje aštuonerius metus gyvenanti Jūratė Ragaišytė, viena iš mokytojų, prisidėjusių kuriant PALM projektą, sako, kad tai galimybė parsinešti dalį taip išsiilgtos Lietuvos, auginti ir dalytis ja vaikų širdyse.

Kolumbijos lietuvaitė

Viena iš mokyklos idėjų – ne tik mokyti kalbos, tačiau ir geriau supažindinti su Lietuvos kultūra, literatūra, šiuolaikiniais lietuvių vaikų knygų rašytojais, organizuoti susitikimus su kviestiniais svečiais. Viena iš mokyklos mokytojų, Argentinoje gimusi ir užaugusi Adriana Nerea Cobbio Reynoso pirmiausia susidomėjusi prosenelių kalba (jos mokėsi „Nemuno“ draugijoje ir Vilniaus universitete), o pamažu pamilusi ir kultūrą. Adriana yra aktyvi „Nemuno“ bendruomenės narė, veda lietuvių kultūros pamokas vaikams, o dabar džiaugiasi galėdama dalytis kalbos ir kultūros žiniomis ir su PALM mokiniais.

Planuojama įsteigti ir Pietų Amerikos lietuvių švietimo fondą, kuris rūpintųsi jaunimo, turinčio lietuviškų šaknų, ugdymu, stipendijų skyrimu studijoms Lietuvoje bei parama įvairiems Pietų Amerikos lituanistiniams projektams. Pietų Amerikos lituanistinės mokyklos įkūrėjai viliasi ne tik priartinti Pietų Amerikos lietuvius prie Lietuvos, bet ir Lietuvą supažindinti su šiame žemyne gyvenančiais lietuvių kilmės žmonėmis.