NATO Parlamentinio susirinkimo 64-oji sesija Kanadoje

NATO parlamentinio susirinkimo 64-oji sesija vyko Halifax mieste (N.Scotia) lapkričio 16-19 dienomis. Joje dalyvavo 600 delegatų iš 29 NATO  valstybių – narių, tarp jų ir Lietuvos, bei su NATO bendradarbiaujančių valstybių ir organizacijų atstovai. Atskiruose komitetų posėdžiuose bei bendrame posėdyje buvo aptartos šiuolaikinės tarptautinio saugumo problemos: neleistinas Rusijos kišimasis į demokratinius rinkimus ir kitos šios valstybės keliamos grėsmės. NATO finansavimo reikalai bei kova su terorizmu internetinėje erdvėje. Sesijoje kalbėtta ir apie Baltijos valstybių saugumą.

Baigiamajam posėdžiui pirmininkavo ir pasakė kalbą Lietuvos politikė Rasa Juknevičienė, nuo kovo mėnesio vadovavusi NATO parlamentiniam susirinkimui. Savo kalboje susirinkimo pirmininkė R.Juknevičienė išsakė paramą Ukrainos ir Gruzijos (Sakartvelo) valstybėms, siekiančioms tapti pilnateisėmis NATO narėmis. Tapusi parlamentinio susirinkimo pirmininke, Rasa Juknevičienė pirmiausia vyko į Ukrainą. Ten aplankė rytinę jos dalį, Donbaso rajoną, susitiko su gyventojais, išklausė jų nuomones dėl saugumo  ir ateities. R.Juknevičienė savo kalboje pabrėžė, kad Ukraina ir Gruzija, kurių teritorijos dalį yra okupavusi Rusija, gina ne tik savo valstybių nepriklausomybę, bet ir demokratiją apskritai, jos nusipelno visų palaikymo. Baigiamojoje sesijoje taip pat kalbėjo ir atsakė į klausimus NATO gen. sekretoriaus pavaduotoja Rose Gottemoeller; susirinkimo dalyviai balsavo ir priėmė nutarimus dėl tolimesnių NATO veiklos krypčių.

NATO saugumo ir gynybos komitete buvo kalbėta ir apie Baltijos valstybių ir Lenkijos saugumą. Kanados senatorius Joe Day pareiškė, kad Rusijos beatodairiškas savo tikslų siekimas yra grėsmė visos Europos saugumui, bet ypatingai Lenkijai, Lietuvai, Latvijai ir Estijai – valstybėms, kurios jau buvo Rusijos okupuotos. Senatorius paragino visas NATO nares būti vieningoms ir pasiruošusioms atremti bet kokius agresyvius Rusijos veiksmus. Rytinės NATO valstybės yra ypatingos įprasto ir mišriojo karo grėsmės zonoje ypač dabar, kai NATO ir Rusijos santykiai patys blogiausi. Politikai sutiko, kad būtina ir toliau stiprinti NATO karinių junginių matomą buvimą Lenkijoje ir Baltijos valstybėse, gerinti jų aprūpinimą ir ryšių sistemą.Kalbėjusiųjų nuomone, NATO karinės pajėgos Baltijos valstybėse ir Lenkijoje turi būti kovinės parengties sąlygose ir pasilikti ten ilgesniam laikui.

Pasibaigus R.Juknevičienės įgaliojimams, visuotiniu balsavimu naųjąja NATO parlamentinio susirinkimo pirmininke išrinkta Madeleine Moon, D.Britanijos parlamento narė.

Flicr nuotraukose: NATO parlmentinio susirinkimo 64-osios sesijos vaizdai.