Pasaulio lietuvių jaunimo vasara Lietuvoje

ADVERTISEMENT

Jau antri metai Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) suburia lietuvių kilmės jaunuolius iš viso pasaulio stovyklai Lietuvoje vadovavimo įgūdžių ugdymo, ambasadoriavimo ir lietuvybės temomis. Stovykla „Pasaulio Lietuva“ rugpjūčio 10-16 d.d. vyko vaizdingoje vietovėje Alytaus rajone, Alovės kaime, o į ją buvo sugužėję 55 jaunuoliai iš 13 valstybių: JAV, JK, Austrijos, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Estijos ir kitų. Nors dėl pasaulį užklupusios COVID-19 pandemijos šie metai pilni iššūkių, stovyklautojų susirinko net daugiau nei buvo planuota. Šioje stovykloje kartu su užsienio lietuvių vaikais stovyklauja ir vaikai iš Lietuvos. Stovyklos organizatoriai pasirūpino, kad programa stovyklos dalyviams būtų turininga. Alovėje lankėsi Diana Nausėdienė, Lietuvos prezidento žmona, įsipareigojusi globoti lituanistinį švietimą išeivijoje. Stovyklautojams viešnia priminė, kad tėvų ir senelių gimtoji kalba, pažintis su Lietuvos istorija ir kultūra yra būtina sąlyga, siekiant išsaugoti glaudesnius ryšius su Lietuva. Stovyklautojai plaukė baidarėmis Merkiu, rengė radijo laidas ir mokėsi kartu su Lietuvos šaulių sąjunga. Ir tai tik dalis numatytos programos. Pagrindinės stovyklos organizatorės, PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir stovyklos vadovė Silvija Černiauskaitė tikisi, kad šis susibūrimas išeivijos jaunimui taps ne tik įdomia ir turininga vasaros savaite Lietuvoje, bet ir sukurs tarpusavio draugysčių tinklą bei sustiprins pasididžiavimą savo lietuviška kilme.

Kitą stovyklą Kalvarijos savivaldybėje, Jurgežeriuose, organizavo Jungtinės Karalystės lituanistinė mokykla „Bitė“, vykdydama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos remiamą projektą „Virtualioji istorija. Suvalkija knygose“. Čia stovyklavo 75 vaikai ir 14 mokytojų: vaikai iš 5 užsienio lituanistinių mokyklų JK, Islandijoje, Škotijoje, Airijoje, Ispanijoje ir mokiniai iš Šiaulių bei Ukmergės. Stovyklautojai daug keliavo, susipažino su Suvalkijos kraštu: lankėsi Jono Basanavičiaus gimtinėje Ožkabaliuose, Raudonės, Panemunės pilyse, Gelgaudiškio dvare, Vištytyje, Marijampolėje, klausėsi koncertų, dalyvavo įvairiose lavinimo programose, patys vaikai surengė organizavo talentų konkursą ir futbolo turnyrą. Pernai „Bitės“ stovykla surengta Dzūkijos krašte, o kitais metais planuojama stovyklauti Žemaitijoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Pasaulio lietuvių bendruomenės stovyklai ir lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ šiam  projektui šiemet skyrė apie 56 tūkst. eurų.

                                                                            Parengta pagal  Lietuvos spaudą

Nuotraukose: Lietuvių išeivijos jaunimo stovyklų Alovėje ir Jurgežeriuose  akimirkos