Aptarti Lietuvos ir išeivijos ryšiai

Advertisement

Rugsėjo 1 dieną kasmetiniame Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų susitikime buvo aptarti diasporos politikos įgyvendinimo klausimai. Užsienio reikalų viceministras Egidijus Meilūnas įvadiniame pranešime ambasadoriams pabrėžė, kad valstybės ir diasporos ryšio bei dialogo stiprinimas – vienas iš šios Lietuvos Vyriausybės veiklos prioritetų.

„Tikimės, kad diplomatinės atstovybės aktyviai prisidės prie lituanistinio švietimo plėtros, diasporos bendruomeniškumo ir pilietiškumo stiprinimo, skatins diasporos atstovus dalyvauti Lietuvos gyvenime bei plačiai skleis informaciją apie grįžimo į Lietuvą galimybes“, – sakė viceministras. Taip pat savo pranešime E. Meilūnas priminė, kad šiandien kaip niekada yra svarbi Lietuvos diasporos parama, remiant su brutalia Rusijos agresija kovojančią Ukrainą.

Susitikimo metu vykusioje diskusijoje apie Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vaidmenį, įgyvendinant Lietuvos diasporos politiką, Lietuvos ambasadorė Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) Audra Plepytė aptarė JAV gyvenančių lietuvių galimybes, stiprinant ekonominius dviejų valstybių ryšius. Lietuvos ambasadorius Singapūre Darius Gaidys pažymėjo lietuvybės išlaikymo svarbą mažose bendruomenėse, atkreipdamas dėmesį į diasporos narių ryšį su kilmės miestais, Lietuvos savivaldybėmis. Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Lyra Puišytė-Bostroem pabrėžė aktyvaus dialogo su diaspora svarbą, o Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas I kalbėjo apie pastangas išlaikyti lituanistinį švietimą. Paskirtasis Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Eitvydas Bajarūnas  aptarė komunikacijos ir diasporos pasiekiamumo svarbą, norint įgyvendinti Lietuvos diasporos politikos tikslus.

Susitikime dalyvavusi Lietuvos Seimo narė, Seimo – Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė pabrėžė 2024 metais planuojamo referendumo dėl pilietybės išlaikymo svarbą ir pakvietė Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovus aktyviai dalyvauti referendumo parengiamuose darbuose.

Susitikime buvo įteikti 2021 metų „Globalios Lietuvos“ apdovanojimai už viso gyvenimo nuopelnus buvusiai Lietuvos ambasadorei, aktyviai visuomenininkei, JAV lietuvei Gintei Bernadetai Damušis už  pasišventimą ir aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę, siekiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir indėlį kuriant nepriklausomą Lietuvą. G.Damušytė 2008- 2012 m.m. buvo Lietuvos ambasadore Kanadoje. (Red.pastaba).

Kasmetinis Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovų metinis susitikimas, kurio metu įvertinami pasiekimai ir aptariami tikslai ateičiai, vyko  rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 dienomis. Susitikime dalyvavo 63 diplomatinių atstovybių vadovai.

                                                                                       URM inf. ir ntrs.