“Labdaros” slaugos namai – visų bendras rūpestis

Gyvename sunkiu laiku. COVID-19 drastiškai pakeitė visų mūsų gyvenimą. Susiklosčiusi padėtis dėl pandemijos neaplenkė ir lietuvių „Labdaros“ slaugos namų.
Per pastaruosius 2 mėnesius daugelio rūpestis buvo ir yra ne tik kaip išgyventi, apsisaugoti, prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų, bet ir kaip apsaugoti tuos, kurie, deja, jau nebegali pasirūpinti savimi.
Šaunioji „Labdaros“ slaugos namų komanda, vadovaujama Lauros Puterytės, dirbo ir dirba nenuilstamai. Ačiū Laurai, kuri šalia kasdieninio savo darbo, reguliariai praneša šeimoms apie tai, kas vyksta “Labdaroje”, išsiųsdama šeimų laikraštėlį, kas dvi savai-
tes informuoja bendruomenę “Labdaros” Facebook’o puslapyje, nuolat atnaujina Labdaros internetinį puslapį.
Dar prieš įsigaliojant Ontario sveikatos ministerijos reikalavimams, „Labdaros“ slaugos namų administracija ėmėsi ypač griežtų priemonių apsisaugoti nuo viruso. Todėl COVID-19 protrūkis (balandžio 7 – gegužės 4 d.d.) nesuparalyžiavo “Labdaros” gyvenimo (terminas pratęstas iki birželio 3 dienos).
“Labdaroje” įsigaliojo naujos taisyklės:
Buvo uždraustas gyventojų lankymas; organizuojami pasimatymai ir pokalbiai su šeimos nariais per Skype; slaugos namų gyventojai (įtariami turėję kontaktą su viruso nešiotoju) buvo izoliuoti, iškelti į atskirus kambarius; kiekvienam gyventojui asmeniškai patiekiamas maistas į kambarius.
Apribota grupinė gyventojų veikla; gyventojams dukart per dieną tikrinama temperatūra. Visas gyventojams skirtas paštas kruopščiai dezinfekuojamas, ypatingai kruopščiai dezinfekuojamos patalpos.
Visiems gyventojams ir darbuotojams buvo atlikti viruso testai. „Labdaros“personalas pastoviai nešioja kaukes, darbe (ateinant ir išeinant) jiems tikrinama temperatūra, yra stebima jų sveikatos būklė ir virusui būdingi simptomai.
Karantino metu „Labdaros“ personalas privalo dirbti tik vienose patalpose.
„Labdaros“ administracija rūpinasi ne tik savo gyventojų sveikata bei buitimi, bet ir savo darbuotojų gerove. Dėl padidėjusio darbo krūvio ir įtampos ir ilgų darbo valandų, reikėjo atidžiai stebėti mažiausius pasikeitimus, kad užkirstume kelią nelaimei.

Dėkingi už dosnumą

„Labdara“ sulaukė didelio dosnumo ir bendruomenės bei gyventojų šeimų palaikymo. Net kelis kartus slaugos namai pasipuošė gėlėmis, yra specialiai dezinfekuojamos patalpos, darbuotojams padovanotos maisto prekių dovanų kortelės, personalas dažnai vaišinamas įvairiais skanumynais: pica, šokoladu, kava, saldumynais, vaisiais ir kitokiais užkandžiais.
Motinos dienos proga darbuotojoms įteikta po gėlę ir Shopper‘s Drugmart dovanų kortelę.

“Labdara” labai dėkinga šiems asmenims ir šeimoms, iš kurių sulaukėme paramos:
Hanelore Vasarais (Anneliese Gryciuk), Gina Ginčauskas, Anthony Sapijonis, Sam Kanes, Dalia Rocca, Joan Vaštokas, Eugenijus Krikščiūnas, Loreta Kongats, Algis Vaišnoras, Eglė Huminilowycz, Bernie Abromaitis, Tomas Dalinda, Martin Sneep, Dana Gudelis, Aušra Angermann, Al Ratavičius ir šeima, Julia Jia, Daiva Shem-Tov, Rimas Kaknevičius, Ramona Keveža, Rautins šeima, Živilė ir Brian Cullimore, Bušinskų šeima, Virginia Puzeris, Edward Bekeris, Julia Yčas, Paul Bekeris, Genutė Kobelskienė, Zita Bersėnaitė-Cers, Sigita Balzekienė, Gražina Laurinaitis, Ilona Stanaitis, Larissa Novak, Victor Remesat, Putrimų šeima, Irena Žemaitienė, Diana Harvey.
Ačiū tiems, kurie aukojo anonimiškai. Jūsų pagalba ir dėmesys yra neįkainojami! Ačiū visiems visiems, kaip nors prisidėjusiems prie kovos su COVID-19.
Labdaros fondo direktorių taryba renkasi eiliniams posėdžiams kas mėnesį nuotoliniu būdu. Susirinkimų metu aptariama pagalba ir strategija „Labdaros“ namų gyventojams ir jų darbuotojams. Metinis narių susirinkimas buvo nukeltas vėlesniam laikotarpiui, bus pranešta, kai patvirtinsime datą. Prašome sekti “Labdaros” internetinį puslapį.
Kovo mėnesio “Labdaros” direktorių tarybos posėdyje buvo pranešta, kad Ontario provincijos sveikatos ministerija slaugos namams skiria papildomą finansavimą, padėsiantį kompensuoti nenumatytas kovos su pandemija išlaidas.
Direktorių taryba, padedant Ed Kurak, sukūrė padėkos video. Vaizdo įrašas, parodytas Motinos dienos proga, parodo, kaip mes visi esame dėkingi „Labdaros“ administracijai ir visiems darbuotojams už nenuilstamą darbą.
Gegužės 11-osios savaitė – Nacionalinė Slaugytojų savaitė. Ta proga Labdaros fondo direktorių taryba pristatė visiems slaugos darbuotojams dezinfekuojančio skysčio rankoms. Tai visų mūsų padėka dirbantiems pirmose apsaugos nuo COVID-19 gretose.
Ačiū, kad esate visi, kuriems rūpi „Labdaros“ slaugos namų gyvavimas. Tik mūsų visų susikaupimas ir geri norai padės išgyventi šį visiems ypač sunkų laikotarpį.

Labdaros fondo direktorių taryba