A.a. Danutė Pašilytė-Rautins (1923-2020)

ADVERTISEMENT

Š.m. gegužės 8 d. Danutė Rautins, eidama 97-uosius metus, mirė sustojus širdžiai, Toronto lietuvių slaugos namuose “Labdara”.
Danutė Pašilytė-Rautins gimė 1923 metais Panevėžyje, Elenos ir Igno Pašilių šeimoje. Vėliau Pašilių šeima kažkiek laiko gyveno Zarasuose. Prasidėjus sovietų okupacijai, Danutė pasitraukė į Vakarus. Čia išvietintųjų (Displaced Persons) stovykloje susitiko latvį Oswald Rautins. Abu panašaus likimo jaunuoliai, netekę savo šeimų, labai artimai susidraugavo ir netrukus sukūrė šeimą. Danutė buvo rūpestinga ir mylinti motina savo vaikams George, Raudai ir Leo, o keliais dešimtmečiais vėliau tokia pat meilės pilna močiutė ir promočiutė dideliam savo vaikaičių ir provaikaičių būriui.
Danutė buvo namų siela, mamos kalba – lietuvių – namuose buvo pagrindinė, bet ji taip pat puikiai kalbėjo ir vokiškai bei angliškai. Danutė savo dvasia buvo stipri asmenybė, nepasiduodanti sunkumams bet kokiose aplinkybėse.
Būdama didele Kanados patriote, Danutė labai mylėjo ir savo gimtinę Lietuvą. Ji mielai dalijosi savo, kaip muzikės, žiniomis ir patirtimi su Kanados muziejais ir Toronto lietuvių bendruomene, daugelį metų mokė muzikos, taip pat rengė savo koncertus.
Danutės rankos mokėjo dešimtis darbų – groti, megzti, siūti, gaminti maistą, sodinti ir prižiūrėti augalus. Visai šeimai didžiausias traukos centras buvo virtuvė, kurioje nuolat viliojamai kvepėdavo Mamos gaminti patiekalai.
Danutė mėgo aktyvų gyvenimą, net ir sulaukusi senatvės nė vienos dienos nepraleisdavo be fizinės mankštos. Galbūt, šis įprotis ir padėjo Danutei padidinti gyvenimo metų skaičių. Ji visada buvo įsitikinusi, kad kiekvienas turi ieškoti savojo gyvenimo kelio, stengtis būti nepriklausomu.
Rautins šeima dėkinga lietuvių slaugos namams “Labdarai”, dr. D. Norkienei už rūpestingą ilgametę Mamos priežiūrą.
A.a. Danutė palaidota Mount Hope kapinėse šalia anksčiau mirusio vyro a.a. Oswald Rautins.