Pasiilgusiems lietuviškų patiekalų gera žinia  

Toronto Lietuvių Namų virtuvė ir salės, kaip ir visos Toronto viešosios įstaigos, nuo kovo vidurio buvo uždarytos del COVID-19 karantino. Tačiau gegužės mėnesį šiek tiek sušvelnėjus karantino draudimams, Lietuvių Namų virtuvės šeimininkės nutarė atnaujinti lietuviško maistą gamybą – patiekalus išsinešimui į namus. Buvo paskelbta  užsakymų priėmimo tvarka, patiekalų atsiėmimo taisyklės, griežtai laikantis visų karantino saugumo reikalavimų. Jau pirmasis penktadienis parodė, kad daugelis pasiilgę lietuviško maisto: užsakymų sąrašas cepelinams, balandėliams ir kugeliui buvo ilgas. Po dviejų penktadienių šeimininkės daro pertrauką, nes ateinantį sekmadienį, gegužės 30,  lietuviškus patiekalus siūlys kapų lankymo proga Lietuvos kankinių parapijos moterys.  LN šeimininkės  ketina ir ateityje penktadieniais pagal išankstinius užsakymus tiekti  lietuviškus patiekalus išsineštinai. Užsakymai priimami tel. 647-471-4767 ir [email protected] iki ketvirtadienio 11 v.r. Užsakytą maistą reikia pasiimti iki penktadienio 3 v.p.p.

Populiariausias patiekalas – cepelinai, tvirtina Diana ir Ingrida
Teko pasirūpinti ir maisto pristatymu
Jaunasis talkininkas Christopher