Labdaros gyventojų kvietimas visiems!

ADVERTISEMENT

Mes sugrįžome!! Prašom visus atvykti į Labdaros kasmetinį pyragų ir meno dirbinių išpardavimą.

Kada:  sekmadienį, lapkričio 12 dieną, 10 v.r. – 3 v.p p

Kur: Labdaros bendroje salėje

Kviečiame ateiti ir nusipirkti įvairių meno dirbinių, skanumynų ir gėrimų, pabendrauti su Labdaros gyventojais ir darbuotojais. Savo pirkiniu padėsite gerinti gyventojams paslaugų įvairovę. Už surinktas lėšas rengsime gyventojams ekskursijas, organizuosime specialius renginius,  šventes ir pasamdysime muzikantus. Ši veikla yra numatyta slaugos namų gyventojų komiteto. Programoje.

Būtume labai dėkingi, jeigu galėtumėte paaukoti pyragų, kitų kepinių prekybai ar prisidėti prie šio renginio savanoriaujant. Prašome skambinti Nerijui Augučiui tel. 416-232-2112 x 412 arba parašyti [email protected]

Bus smagu matyti visų šypseną ir linksmai pabendrauti. Prašom perduoti kitiems pažįstamiems žinią apie ši renginį.