Andriaus Mamontovo koncertas Vankuveryje

ADVERTISEMENT

Rugsėjo 16 d., šeštadienį, Vankuverio mieste, Kanadoje, įvyko ilgai lauktas akustinis Andriaus Mamontovo (Lietuva) koncertas. Renginys vyko miesto centre, Annex teatro salėje. Koncertas buvo labai sėkmingas, dalyviai dėkojo atlikėjui ir organizatoriams už renginį ir galimybę gyvai išgirsti Andriaus Mamontovo dainas, už galimybę susitikti su mylimu atlikėju.

Šis koncertas taip pat pažymėjo Kanados lietuvių bendruomenės 70-ąsias įsteigimo ir veiklos metines ir Britų Kolumbijoje gyvą lietuvių ir lietuvių kilmės kanadiečių tautinį paveldą. Po koncerto toje pačioje salėje vyko žiūrovų – dalyvių susitikimas, kurio metu buvo  paminėta Kanados lietuvių bendruomenės sukaktis, suteikta galimybė dalyviams daugiau susipažinti, pabendrauti. Atlikėjas taip pat prisijungė prie šios antrosios šventės dallies, ir tai labai visus džiugino, nes tai buvo neeilinė proga kartu nusifotografuoti, gauti autografą, tiesiog gyvai susitikti su atlikėju.

Pasiklausyti Andriaus Mamontovo koncertą klausytojai specialiai atvyko iš Kanados ir netgi JAV daugybės vietų specialiai šio renginio proga. Organizatorių žiniomis, dalyviai  atvyko iš 5 Kanados provincijų ir 3 JAV valstijų:  Kanadoje –  iš br. Kolumbijos (Vancouver, Duncan – Vancouver Island), Albertos (Edmonton, Calgary), Saskatchewan (Regina, Estevan), Ontario (Ottawa, Toronto), Quebec (Montreal),iš JAV – Washington, Oregon, California.

Tarp koncerto dalyvių buvo LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, antroji sekretorė Inga Miškinytė, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys ir daug kitų Kanados ir JAV lietuvių bendruomenių pirmininkų ir atstovų. 

Renginio metu dalyviai galėjo susipažinti su istorine Kanados lietuvių bendruomenės nuotraukų paroda, pasakojančia apie jos veiklą nuo šios bendruomenės įsteigimo 1950 metais, įdomiais faktais apie lietuvius Kanadoje, jų indėlį Lietuvai svarbiais istoriniais laikotarpiais, įskaitant politinę ir finansinę paramą..

Renginio metu taip pat buvo siekiama prisidėti parama Ukrainą remiančiai organizacijai “Geltona/Mėlyna.”

Šį koncertą surengė Britų Kolumbijos lietuvių bendruomenė. Tai viena  iš aktyviausių Kanadoje veikiančių lietuvių bendruomenių, kuri priklauso šioje šalyje gyvenančius lietuvius vienijančiai Kanados lietuvių bendruomenei, Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenė taip pat aktyviai bendradarbiauja su JAV vakarinės pakrantės lietuvių bendruomenėmis, įskaitant Seatlo lietuvių bendruomenę. 

Paminėtina, kad koncertą parėmė Vankuverio teatrų grupė (Vancouver Civic Theatres) ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Br. Kolumbijos lietuvių bendruomenės inf.

Sova Photography ntrs.