Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 2017m suvažiavimo įspūdžiai

ADVERTISEMENT

Rugsėjo 15-17 dienomis Kretingos stovykloje Vasagoje įvyko Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) suvažiavimas. Daug senų ir naujų draugų susirinko nuspręsti šios sąjungos ateitį, pabendrauti ir išsirinkti naują KLJS valdybą.

Valdyba 2016-2017 metais daug dirbo, organizuodama renginius jaunimui, ypatingai – dėl dalyvavimo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongrese Helsinkyje, Suomijoje.

Per praėjusius ataskaitinius metus vyko daug renginių – pirmą kartą tokių, kaip Bjauraus Kalėdų megztinio vakarėlis (Ugly Christmas Sweater Party), metinis krepšinio turnyras Nepriklausimybės taurei laimėti, skirtas Kovo 11-ajai, kurį laimėjo Hamiltono komanda “Kovas”. Sėkmingai praėjo Kepimas su močiute, kur dalyvavo jaunimas ir seneliai ir kartu lipdė koldūnus.

Suvažiavime kalbėjo Daniela Šablinskaitė ir Sabrinna Kulnys-Douglas apie PLJS kongresą, kuriame jos dalyvavo kaip Kanados LJS atstovės. Audra Stončiūtė ir Julia Degutytė dalyvavo lietuvių išeivijos studentų stažuotėje (LISS) Lietuvoje šią vasarą. Jos papasakojo apie savo darbą: Audra dirbo įmonėje “Biržų duona”, o Julia dirbo ligoninėje.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja 2017- 2018 m.m. KLJS valdyba: pirmininkė Daina Šablinskaitė, jos pavaduotojos Kassandra Kulnys-Douglas ir Livija Čygaitė, sekretorė Daniela Šablinskaitė, atstovė spaudai Daniele Dresher, iždininkas Adomas Grybas, nariai Michael Mikolainis ir Matas Zenkevičius. Sėkmės visiems ir gero darbo!

Ačiū visiems, kurie dalyvavo KLJS suvažiavime. Pasimatysime kitais metais!

Matas Zenkevičius

no images were found

Canadian Lithuanian Youth Association Reflects on 2016-2017

On Sept 15th-17th, the Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) held its Annual General Meeting at Camp Kretinga in Wasaga, Ontario. Many old members and new gathered to discuss the association’s year in review, to look ahead to the future, and to elect this year’s Board!

The 2016-2017 season was a busy one for CLYA, filled with many organized events – including and most notably the World Lithuanian youth congress in Helsinki, Finland.

On a local level, CLYA organized its first ever „Ugly Christmas Sweater” party, hosted its annual basketball tournament “Independence Cup” – dedicated to commemorate the political events of March 11th. This year the Hamilton team “Kovas” won the coveted Cup!

Another success was the “Baking with my Grandmother” event in which the young and the older generations together made traditional and delicious pierogies.

Daniela Sablinkas and Sabrinna Kulnys-Douglas shared stories with the group at Wasaga about their experiences attending the World Lithuanian Youth Congress as Canadian delegates.  Audra Stoncius and Julia Degutis shared their stories about participating in the Global Lithuanian Student placement program this year, where they got to study and live in Lithuanian over the summer.

Finally, it was time for elections of the Board for the 2017-2018 season. The following individuals were elected to the Board:

President – Daina Sablinskas; Vice-president – Kassandra Kulnys-Douglas and Livija Cygas, Secretary – Daniela Sablinskas, Social coordinator – Daniele Dresher, Membership Chair –  Adomas Grybas, members at large –  Michael Mikolainis and Matas Zenkevicius.

Good luck to all and thanks for another successful year!