Kviečiame dalyvauti šiaudinukų vėrimo pamokoje Toronte

ADVERTISEMENT

Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius kviečia registruotis tradicinių kalėdinių papuošalų – šiaudinukų vėrimo pamokai š.m. gruodžio 2 d.

Pamokos vyks 9.30 v.r. ir 1 v.p.p. Kanados lietuvių muziejuje-archyve, 2-ame aukšte Anapilyje, 2185 Stavebank Rd., Mississauga.

Šiaudinukai eglutei iš senų senovės buvo šiaudinio sodo puošmena. Šiaudo geltonumas – praėjusios vasaros saulės atspindys, viltis – juk javas iškentė šaltą žiemą, iškęs ir žmogus. Taigi šiaudinukai turi daug gilesnę, per amžius subrandintą prasmę, nei pati eglutė, atsiradusi lietuvių namuose tik XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Šiaudinukais puikiai galime papuošti namus. Tinkamiausias variantas juos kabinti ant gyvos eglės ar pušies šakutės. 

Registruotis skambinant Birutei Batraks tel. 905-271-1640 arba el. paštu [email protected]. Praneškite savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kurioje pamokoje (rytinėje ar popietinėje) norėtumėt dalyvauti.

Kaina $15 asmeniui,  LTI nariams/ėms $10.

Lithuanian Straw Ornament Workshop is being offered in Toronto

Learn to make your own white straw 3D ornaments Saturday, December 2nd, 2017, at the Lithuanian Canadian Museum-Archives, Anapilis,  2nd floor, 2185 Stavebank Road, Mississauga.

Lithuanians have a tradition of crafting home-made straw ornaments for decorating their homes and Christmas trees. 

Come for the 9:30 a.m. class or the 1:00 p.m. class.

Register in advance by leaving a telephone message with Birute Batraks at 905-271-1640 or email her at [email protected]. Be sure to leave your name, telephone number, email and preferred class time. Workshop fee is $10 for LTFAI members, $15 for non-members.

Workshop fee is $15.00 ($10.00 for LTFAI members)