Teviškės Žiburių laikraščio ateitis kelia susirūpinimą

ADVERTISEMENT

Giedra Paulionienė, Kanados lietuvių katalikų draugijos „Žiburiai“ valdybos pirmininkė, priminė, kad šios draugijos leidžiamas laikraštis Tėviškės žiburiai artėja prie 70-mečio.

Tai vienas iš trijų spausdinamų Šiaurės Amerikoje lietuviškų laikraščių, kuris siunčiamas ir į kitas valstybes.

Tačiau jis, kaip ir kiti spausdinti leidiniai, skaitmeninių ryšių laikais patiria finansinių sunkumų. Lietuviško laikraščio ateitis kelia susirūpinimą. Sumažėjo prenumeratorių bei lietuviškai skaitančiųjų skaičius, mažiau gaunama palikimų bei užuojautų ir mokamų skelbimų.

Taupant lėšas, teko retinti leidybą, leidžiant laikraštį kas antra savaitė, mažinti redakcijos darbo valandas

Kviečiame skaitytojus padėti mums taupyti, vietoje spausdinto užsisakant skaitmeninį (PDF formate, kaina ta pati), taip mažėtų siuntimo išlaidos. Tai padaryti nesunku, reikia tik redakcijai pranešti savo el. pašto adresą. Atsiųsime tokį patį, kaip spausdintą, tik gražesnį – spalvotą, gaunamą išleidimo dieną laikraštį, kurį galima skaityti kompiuterio ekrane.

Taip pat yra ir Tėviškės žiburių tinklalapis, kuriame skelbiamas visų lietuviškų organizacijų įvykių, renginių kalendorius, kitos naujienos. Bet kiek teko girdėti, daugelis skaitytojų yra vyresnio amžiaus ir norėtų patogiai skaityti tradicinius spausdintus puslapius.

Tėviškės žiburiai 2019 metais turėtų minėti savo 70-metį. Kad sulauktume šios lietuviško leidinio sukakties, turime rūpintis visi. Jei leidybą daugiau paremtų KLF bei lietuviškos finansinės institucijos, prisidėtų ir atskiri rėmėjai, tikiu, kad spausdintas laikraštis dar galėtų lankyti skaitytojus.

Tėviškės žiburiai yra ta gija, kuri jungia Kanados lietuvius rytuose ir vakaruose, nesvarbu, kur jie gyventų. Laikraštis atspindi visos Kanados lietuvių bendruomenės veiklą ir gyvenimą, padeda geriau pažinti vieniems kitus, tad pasistenkime jį išsaugoti kuo ilgiau. 

Concerns mount about the Future of „TZ – Lights of Homeland” Newspaper

„TZ – Lights of Homeland” is one of just 3 Lithuanian community print newspapers in circulation in North America. And the ONLY one in Canada!

Like other print publications in the 21st century, „TZ- Lights of Homeland” also experiences financial hardships and the future of the Lithuanian print newspaper is in serious jeopardy. The number of subscribers has dropped significantly over the years and readership is seriously waning. The newspaper also receives fewer and fewer donations, will inheritances, and a decrease in payed advertisers.

In an effort to save money and cut costs, management had to cut back on published issues, and establish a bi-weekly (or one every two week) pubishing model.

Now we turn to our valued readers in a plea to help us continue to cut costs. Instead of print copies, we ask readers to subscribe to our digital newspaper, delivered in pdf format, in colour, and the same day the issue is published. This would help our administration to cut costs on shipping and printing expenses. Making the change is simple – all you have to do is email [email protected], provide us with your email address (to which your issues will be delivered) and let us know you would like to receive your issue as an e-version instead of print.

As most of our readers know by now, we also have our TZ website – tevzib.com – which features an event calendar with upcoming community events, and a range of diverse articles and tidbits about our community, locally, and abroad. However, our research shows that most of our readership are in the senior age demographic, and prefer consuming news via the traditional, print format.In 2019, TZ – Lights of Homeland is supposed to celebrate it’s 70th anniversary. In order for us to achieve this milestone, we must all take action. We need further support from KLF and other Lithuanian financial institutions, presidents, and independent sponsors and supporters, in order to continue its print publications.

TZ – Lights of Homeland is a rare institution that connects and unites Lithuanians across Canada, and beyond. The newspaper represents all of the active communities that exist across Canada, and unites us all. Let’s do our best to ensure we protect this cultural institution for years to come.