In memoriam ARVYDAS KRAUSAS

A close up of an orange candle and flame and lily flowers on a dark background.

IN MEMORIAM

ARVYDAS KRAUSAS

(1937 rugsėjo 7 – 2021 rugsėjo 17)

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad praradome nuostabų žmogų – Arvydą (Harvey) Krausą. Arvydas gimė Lietuvoje. Sovietinėms pajėgoms artėjant, jo tėvai pasitraukė iš Lietuvos ir didžiąją Antrojo pasaulinio karo dalį, jie praleido Vokietijoje pabėgėlių stovyklose. 1949 m. Krausų šeima emigravo į Australiją ir apsigyveno Melburne, kur Arvydas baigė Melburno technologijos institutą. 1961 m. Arvydas vedė Elvyrą. 1967 m., drauge su dukra Veronika, trijulė emigravo į Kalgarį, Kanadą. Arvydas dirbo Kalgario universiteto Inžinerijos katedroje ir įgijo elektrotechnikos magistro laipsnį (1978). Universitete jis buvo aistringas skvošo žaidėjas.

Po kelerių metų praleistų naftos pramonėje, sekančius 25 metus Arvydas dėstė matematikos pagrindus SAITe. Jis mėgo savo darbą, ir jo mokiniai išrinko jį vienu iš populiariuasių instruktorių. Jis aktyviai dalyvavo Australijos ir Kalgario lietuvių bendruomenėje ir buvo Lietuvos nepriklausomybės nenuilstantis rėmėjas, bei  lietuvių kalbos ir kultūros puoselėtojas.

Arvydas buvo aistringas skaitytojas, pianistas-mėgėjas, ir muzikos mylėtojas. Jis niekada nepavargdavo klausytis Bethoveno, Brahmso, Rachmaninovo, bei visada klausydavosi dukters pasirodymų, kai negalėjo asmeniškai juose dalyvauti. Muzika buvo didelė dalis šeimos kasdienybės dalis. Šeima dainuodavo drauge, kai jis  improvizuodavo prie fortepijono. Jis buvo aistringas, nenuilstantis matematikos mokinys, ir iki pabaigos kūrė matematines lygtis. Jis taip pat gilinosi į meno sritį, piešdamas įnoringus stilizuotus gyvūnus. Arvydas buvo neišsenkantis kryžiažodžių sprendėjas ir entuziastingas grupės „Word Freaks“ nariu Kalgaryje.

Išėjęs į pensiją, su žmona ir dukra išvyko į Galapagus. Sekančios kelionės nuvedė juos į poliarinį ratą, Tailandą, Ekvadorą, Australiją ir Europą. Arvydas buvo begalinis gyvūnų mylėtojas. Jam buvo džiaugsmas pamatyti ruonius Galapaguose, mėlynakojus, iguanas ir aušrinį albatroso šokį, Kanados šiaurėje esančius baltuosius lokius, grizlius ir lašišų nerštą, bei karališkus gandrus Lietuvoje. Jis ypač mylėjo laukinius paukščius savo kieme, kuriems pastatė paukščių vonią ir maitino juos kiekvieną rytą. Vietinis baltas triušis „įsivaikino“ Arvydą ir daugelį metų kasdien jį lankydavo, už tai gaudamas švelnų paglostydamą ir morkų.

Arvydas buvo švelni, poetiška ir graži siela, kuri palietė daugelį žmonių, kurie jo labai ilgėsis. Jis paliko mylinčią žmoną Elvyrą, dukrą Veroniką, seserį Rūtą ir dukterėčias. Kitos netektys buvo jo tėvai, dukrelė Julie ir sesuo Danguolė.

Šeima norėtų nuoširdžiai padėkoti Foothills ligoninės medicinos personalui už rūpestį ir gerumą.

Jo gyvenimo šventė bus surengta vėliau. Vietoj gėlių, jei draugai pageidautų, aukos gali būti siunčiamos tiesiogiai „The Calgary Humane Society“ –  www.calgaryhumane.ca arba „Mustard seed“  – www.theseed.ca. Daugiau informacijos dėl užuojautos, aukų, ir nuotraukų galima rasti Arvydo nekrologo adresu www.McInnisandHolloway.com.