Už lituanistinį švietimą išeivijoje – URM apdovanojimai

ADVERTISEMENT

Spalio 1 dieną Užsienio reikalų ministerija kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisija ir Lituanistinių mokyklų asociacija surengė diskusiją „Kodėl Lietuvai svarbios lituanistinės mokyklos užsienyje?“, apjungusią diasporos, neformaliojo švietimo, akademinio pasaulio atstovus bei politikus. Pasaulyje veikia 200 įvairių lituanistinio švietimo mokyklų ir kursų.

Pirmoje pokalbio dalyje akademinio pasaulio atstovai, neformaliojo lituanistinio švietimo ekspertai nagrinėjo lituanistinių mokyklų užsienyje istorinę reikšmę pačiai lietuvių diasporai ir jų veiklos prasmingumą Lietuvai. Antroji dalis buvo skirta lituanistinių mokyklų prisistatymui: nuotoliniu būdu prisistatė Airijoje, Australijoje, Čilėje, Ispanijoje, JAV ir Jungtinėje Karalystėje veikiančių lituanistinių mokymo įstaigų įkūrėjai, iniciatoriai ir vadovai.

Renginio metu, įvertinant lituanistinio švietimo užsienyje puoselėtojų reikšmę, paskelbti Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ laureatai, tarp jų, už ypatingus nuopelnus remiant lietuvybę užsienyje, aukščiausiu Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojimu – „Aukso Vyčiu“ pagerbtas Lietuvių fondas (JAV).

Lietuvių fondui šis apdovanojimas skirtas už ypatingus nuopelnus remiant lietuvybę užsienyje,, LF paramos dėka veikia lituanistinės mokyklos, leidžiamos knygos ir vadovėliai, organizuojami bendruomeniniai renginiai.

Garbės ženklo medaliais už ypatingus nuopelnus lituanistiniam švietimui ir lietuvybės puoselėjimui užsienyje apdovanota grupė išeivijos lituanistinių mokyklų organizatorių ir pedagogų, daugelį metų ir pastangų skiriantiems lituanistiniam švietimui, lietuviškos tapatybės formavimui. URM ministro padėkos už reikšmingą veiklą Lietuvai ir lietuvybei taip pat skiriamos kitiems Australijos, Ispanijos, Japonijos, JAV, Švedijos lituanistinio ugdymo organizatoriams ir mokytojams.