Gyvoji istorijos pamoka

ADVERTISEMENT

Birželio 12 dieną Vankuverio lituanistinė mokyklėlė “Pelėdžiukų klubas” kartu su LR ambasada Kanadoje ir Kanados lietuvių bendruomene surengė lietuvių masinių trėmimų į Sibirą 80-mečiui paminėti skirtą renginį „Kur tas dulkėtas traukinys…”, į kurį buvo pakviesti Kanados lietuvių vaikai.

Kalba ambasadorius Darius Skusevičius

Renginio metu į dalyvius kreipėsi LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.  Pabrėždamas Lietuvos ir jos tautos istorijos svarbą, ambasadorius gerus žodžius skyrė renginio dalyviams už jų domėjimąsi šia lietuvių tautai skaudžia, bet labai svarbia istorijos dalimi, padėkojo renginio organizatorei Vankuverio lituanistinės mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas” vedėjai Rūtai Vrubliauskaitei-Tryon – už jos iniciatyvą šią istorijos dalį pristatyti vaikams ir renginio viešniai, JAV lietuvei, Marijai Čyvaitei – už sutikimą papasakoti apie projektą „Misija Sibiras“ ir pasidalinti jos pačios patirtimi ir išgyvenimais vienoje iš ekspedicijų(2019 m.).

Renginio metu vaikai buvo supažindinti su Lietuvos okupacijos istorija, 1941 m. birželio 14 -18 d. trėmimais, tremtinių gyvenimo Sibire sąlygomis ir ištremtų lietuvių likimais.

Marija Čyvaitė

Po istorinio įvado renginio viešnia Marija Čyvaitė, papasakojo  apie„Misija Sibiras“ projektą ir iš jo gimusią iniciatyvą „Ištark, išgirsk, išsaugok“, jos prasmę ir svarbą. Marija pasidalino savo patirtimi jos kelionėje su „Misija Sibiras2019” grupe, Kazachstane ieškant tremtinių laidojimo vietų, tvarkytas kapines, at,rastus lietuvių kapus bei pastatytus koplytėles ir kryžius.

Renginio metu įgytas žinias ir naujai išgirstus lietuviškus žodžius minėjimp-pamokos dalyviai įtvirtino, pildydami specialiai šiam renginiui paruoštą laiptažodį. Baigiantis renginiui, vaikai neilgam  tapo “kryždirbiais” ir naudodami lietuviškos kryždirbystės motyvus  “gamino” kryžius, skirtus tremtiniams atminti.

Dėkojame visiems už dalyvavimą ir domėjimąsi šia be galo svarbia mūsų tautos istorijos dalimi!.

                                                           “Pelėdžiukų klubo” Facebook’o inf. ir ntrs.

 

ADVERTISEMENT