Melodija ir Ritmas jau kelyje – du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų...

Melodija ir Ritmas jau kelyje Jolanta Urbietienė, JAV lietuvių bendruomenė www.pasauliolietuvis.lt Kas gi tie Melodija ir Ritmas, paklausite. Ogi tai du paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių...

Skaitykite visas naujienas ir informacija dėl 2015m lietuvių dainų šventės čia

Chorai repetuoja. Posėdžiaujame. Kuriame. Ruošiamės 2015 metų liepos 3-5 dienomis vyksiančią dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę Čikagoje. Lankykite dažnai www.dainusvente.org sužinoti visas naujienas ir...

Skaitykite apie pasaulio lietuvius naujame tinklalapyje pasauliolietuvis.lt

Norime pristatyti naują lietuvių susitikimų vietą internete: pasauliolietuvis.lt. Skaitykite, žiūrėkite, praneškite naujieną bičiuliams, savo bendruomenėms, draugams.  Read About Lithuanians from Around the World on the New Website...

Filmų kūrėjas Kestutis Drazdauskas dalyvauja 2014m Halifakso kino festivelyje

Kanadoje kino pramonė klesti: ji sukuria šimtus tūkstančių darbo vietų, papildo valstybės iždą milijardinėmis sumomis. Kanadoje rengiami kino festivaliai darosi vis populiaresni. Juose galima...

Estų simpoziumas, baltiečių egzodo iš savo tėvynių 70-mečio paminėjimui

Estonian Symposium in Commemoration of the 70th Anniversary of DP Immigration The Estonian Studies Centre in Toronto, together with the VEMU museum, held a symposium...

V. Naudžiūnaitės aprašymas Šiaurės Amerikos ateitininkų suruoštos konferencijos „Profesionalų kelias”

Rugpjūčio 15 – 17 d., 2014, Šiaurės Amerikos ateitininkai suruošė konferencija Vašingtone vardu “Profesionalų kelias.” Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Vida Naudžiūnaitė dalyvavo konferencijoj, ir pristato...

Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo rungtynės vyks šeštadienį, spalio 25d. Kviečiame dalyvius registruotis.

2014 m. Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo rungtynės vyks šeštadienį, spalio 25, Kiwanis Centre of Excellence (McMurchy Pool), 247 McMurchy Ave., Bramptone. Registracija – 4.30 v.p.p.,...

Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius...

Dešimtoji Dainų Šventė – "Padainuosim dainų dainelę", įvyks kitais metais. Choristų ruoša jau prasidės šį rudenį. Organizatoriams svarbu žinoti dalyvaujančių skaičių, kad šį pavasarį galėtume užsakyti atitinkamą skaičių gaidų knygų.

Ruošiamės dainų šventei! Chorvedžių seminaras Dainavos stovykloje

Nijolė Benotienė - Rugpiūčio 18, 2014 2015 metų Dainų Šventės “Padainuosim dainų dainelę” chorvedžių seminaras įvyko rugpjūčio 14 – 17 dienomis Dainavos stovykloje, Michigan valstijoje. Tai...

Antanas Šileika’s Latest Novel

Antanas Sileika, a Canadian novelist and critic, a son of Lithuanian-born parents, is the author of two novels and one collection of linked short stories Buying...

Naujausios žinios

X