Maironio mokyklos gegužės mėn. pamokų ir renginių kalendorius

ADVERTISEMENT

Gegužės 4, šeštadienį, – pamokos,
gegužės 11, šeštadienį, – pamokos,
gegužės 18, šeštadienį, – nebus pamokų: karalienės Viktorijos savaitgalis

Gegužės 24, penktadienį, 7 v.v. – Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų vakaras:
Šv. Mišios 7 v.v. Toronto Prisikėlimo šventovėje (visiems), po Mišių, bažnyčioje diplomų įteikimas. Vaišės kavinėje abiturientų šeimoms.

Gegužės 25, šeštadienį, 10 v.r. – Pavasario šventė, Prisikėlimo parapijos salėje
programoje: visų klasių pasirodymai, sveikinimai ir suneštinės vaišės.

Bus išdalinti pažymėjimai.

Prašome mokinius atvežti į parapiją 9.30 v.r.  

Apie dalyvavimą pranešti el.paštu – [email protected]

Po to – ATOSTOGOS!

Živilė