Garsioji „Kaziuko Mugė“: kilmė, raida, tradicijos

ADVERTISEMENT

Kaziuko mugė – tai kasmetinė Lietuvoje rengiama folkloro mugė, kurioje žmonės pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugė dažniausiai rengiama artimiausią sekmadienį iki Šv. Kazimiero dienos, kovo 4 d.

Kaziuko mugės ištakos siekia XVII a. pradžią. 1602 m. lapkričio 7 d. popiežius Klemensas VIII oficialiai paskelbė Kazimierą šventuoju, Lenkijos ir Lietuvos. Spėjama, kad nuo 1636 m. ir prasideda Kaziuko mugės istorija. Tada Katedroje imta rengti šv. Kazimiero atlaidus, o po bažnytinių iškilmių vykdavo prekyba ir pasilinksminimai. Po kiek laiko, Vilniaus pirkliai neišsirūpino privilegijos rengti didesnį, kelias dienas vykstantį, prekymetį.

62
Įvairūs maisto gaminiai parduodami mugėje

Tai jau buvo tikrosios Kaziuko mugės pradžia. Joje jau dalyvaudavo ne tik vilniečiai, bet suvažiuodavo pirkliai iš toliau, Katedros aikštėje būdavo sustatomos vadinamosios „būdos“, laikinos stoginės ar palapinės.

Kiekvienais metais kovo pirmomis dienomis Vilniaus senamiesčio gatves užlieja Kaziuko savaitgalis. Tai pats gausiausias tautodailininkų ir liaudies meistrų sambūris. Į Kaziuko mugę suguža ne tik atokiausių Lietuvos kampelių, bet ir kaimyninių šalių amatininkai. Mugėje visada gausu ne tik liaudies meistrų pagamintų daiktų, bet ir renginių.

Ji yra viena ryškiausių kalendorinių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, kiekvieną kartą pristatanti išmoningus rankų darbo gaminius ir neturinti lygių aplinkiniuose kraštuose. Mugė pritraukia kelis šimtus tūkstančių lankytojų.

Toronto lietuvių skautai taip pat rengia metinę Kaziuko mugę, parduodami savo pagamintus pyragaičius, užkandžius bei originalius suvenyrus ir amatus. Taip kaip ir Vilniaus mugėje, skautai didžiuojasi sugalvodami ir suruošdami įdomius ir smagius konkursus ir žaidimus lankytojams.

Toronto skautų Kaziuko mugė bus sekmadieni, kovo 8, Prisikėlimo Parapijoje.

Everything You Need to Know About the Infamous St. Casimir’s Fair

Kaziuko_muge_2010
St. Casimir’s Fair in Vilnius

St Casimir’s Fair (or Kaziuko mugė) is a large annual folk arts and crafts fair dating back to the beginning of the 17th century. It was originally held at the two main markets in Vilnius, Lithuania, as well as in the city streets.

Each year in the first days of March, the Vilnius Old Town streets are flooded with the uproar of the weekend of St. Casimir’s Day. The St Casimir’s Fair attracts artists not only from the most remote Lithuanian places but also from neighbouring countries such as Latvia, Russia, and Poland. Today, St Casimir’s Fair also features music and dance.

The fair is traditionally held on the Sunday nearest to St. Casimir’s Day, March 4, the day Saint Casimir died.

Saint Casimir is the patron saint of Lithuania and Poland, and of many Roman Catholic Churches in the United States which were established by Polish or Lithuanian immigrants. He is the patron saint of Lithuania. Casimir was a royal prince of the ruling Jagiellian dynasty of Poland and Lithuania.

In Toronto, the Lithuanian Scouts host an annual fair of their own, selling baked goods, snacks and one of a kind souvenirs and crafts. Just like the main fair in Vilnius, the Scouts pride themselves on coming up with interesting and fun contests and games for fairgoers.

The Toronto’s Scouts’ St. Casimir’s Fair will be held on Sunday, March 8th, 2015 at Resurrection Parish.