Rugpjūčio 10-oji – Lituanistinės mokyklos diena

ADVERTISEMENT

Pabrėždamas lituanistinių mokyklų ir jų ryšio su Lietuva svarbą, Lietuvos Respublikos Seimas į Atmintinų dienų sąrašą įtraukė LITUANISTINĖS MOKYKLOS DIENĄ, kuri bus minima kasmet rugpjūčio 10-tą. Nuoširdžiai sveikiname pasaulio lituanistinio švietimo bendruomenę – mokyklų kūrėjus, mokytojus, vadovus, mokinius, lituanistinio švietimo entuziastus ir rėmėjus!

Data pasirinkta neatsitiktinai – 2012 m. rugpjūčio 10 d.  Pasaulio lietuvių bendruomenės XIV Seime buvo priimta rezoliucija, kurioje įvardijama: „užsienio lietuvių lituanistinis švietimas yra prioritetinė Lietuvos valstybės ryšių su užsienio lietuviais sritis.“

Ilgiausiai iki šiol veikianti lituanistinė mokykla įsikūrė 1949 metais Los Angeles, JAV. Šiuo metu pasaulyje veikia 246 lituanistinės mokyklos, kuriose 1200 mokytojų moko daugiau kaip 11,000 mokinių. Lituanistinės mokyklos telkia lietuvių bendruomenes, stiprina jaunosios diasporos kartos ryšį su Lietuva, skatina jaunimą studijuoti, stažuotis, dirbti ar kurti savo namus Lietuvoje.

Per pastaruosius trejus metus Lietuvos valstybės institucijų dėmesys ir finansavimas lituanistinėms mokykloms nuolat didėja. Priimti svarbūs sprendimai, lituanistinėms mokykloms suteikta reikalinga parama: patvirtinta lituanistinio švietimo integruotoji programa, sukurta nuotolinio mokymo priemonių programa, vykdomas lietuvių kalbos žinių lygio nustatymas ir išduodami pažymėjimai, patvirtinti reikalavimai iš valstybės biudžeto finansuojamų lituanistinio švietimo mokyklų programoms.

Dar viena naujovė: šiemet išeivijos lituanistinių mokyklų mokytojos pradeda formalias studijas Lietuvoje, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultete.

Formalias studijas Lietuvoje pradėjo18 lituanistinių mokyklų mokytojų, pasiryžusių per trejus studijų metus įgyti pedagoginės metodikos žinių.