Skaitykite visas naujienas ir informacija dėl 2015m lietuvių dainų šventės čia

Chorai repetuoja. Posėdžiaujame. Kuriame. Ruošiamės 2015 metų liepos 3-5 dienomis vyksiančią dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę Čikagoje.

Lankykite dažnai www.dainusvente.org sužinoti visas naujienas ir infomaciją apie ateinančią dainų šventę.

Jau galima rezervuoti kambarius šventės viešbutyje ir užsisakyti pokylio bilietus. Dalyviams yra įmanoma skaityti natas tinklialapyje, ir klausytis įrsašų.

Get Up to Date News and Information for the 10th Song Festival in July 2015 Here

Choirs are rehearsing. Multimedia pieces are being created. Set pieces are being built. The Tenth North American Lithuanian Song Festival is quickly taking shape. Mark your calendar for July 3-5 in 2015 for a trip to Chicago to experience this unique event.

Visit www.dainusvente.org/en to keep up to date with all news and information about the upcoming festival.

Reservations are being accepted at the festival hotel and the festival’s banquet tickets are now available for purchase. Participants can also read music notes on the website, and listen to song recordings.